Največji Petrolov projekt prenove javne razsvetljave: v srbskem mestu Zaječar preko 1.000.000 € prihrankov

Skrb za okolje ostaja prioriteta družbe Petrol tudi v teh zahtevnejših časih. Zato namenjajo posebno pozornost projektom izboljšanja energetske učinkovitosti. Ponosni so, da jim je uspelo še z enim partnerstvom na področju učinkovite razsvetljave zagotoviti pozitiven prispevek k okolju in srbskem mestu Zaječar pomagati do več kot 75 % prihrankov električne energije.

Mesto Zaječar v Srbiji je sklenilo javno-zasebno partnerstvo za energetsko učinkovito prenovo sistema javne razsvetljave s Petrolom in partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group. Gre za največji projekt te vrste v portfelju skupine Petrol, saj bodo v njegovem okviru zamenjali skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil z novimi LED svetili. Petrol zagotavlja financiranje celotne investicije, ob tem pa velja izpostaviti, da bo srbsko mesto Zaječar s prenovo javne razsvetljave zmanjšalo izpuste za več kot 3.400 ton CO₂ letno in prihranilo preko 1.000.000 € tekom trajanja pogodbe.

Družbo Petrol veseli, da projekt predstavlja dobro prakso sodelovanja za skupne okoljske cilje, kot tudi zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin in s tem tudi večjo prometno ter splošno varnost. Še posebej izjemni pa so rezultati: s projektom bodo pomagali prihraniti več kot 75 % električne energije, zmanjšati svetlobno onesnaževanje in znižati izpuste CO₂.

Projekti modernizacije javne razsvetljave tudi na Hrvaškem

V Petrolu nadaljujejo z ostalimi projekti v regiji, kjer so ob koncu decembra pričeli s projektom modernizacije javne razsvetljave v hrvaškem mestu Zabok. Mesto Zabok je konec leta 2020 sklenilo javno-zasebno partnerstvo s Petrolom, za prenovo učinkovite razsvetljave. Projekt obsega prenovo svetil vseh naselij na področju mesta Zabok, pri čemer bodo obstoječa svetila zamenjana z energetsko učinkovitejšimi LED svetili. Nova LED svetila poleg energetske učinkovitosti omogočajo izboljšano upravljanje delovanja javne razsvetljave, pri čemer bodo lahko svetila vso noč, s prilagojeno intenzivnostjo svetlobe.

S tem projektom bodo zmanjšali stroške energije za preko 75 %, izboljšali osvetljenost javnih površin ter hkrati zmanjšali svetlobno onesnaževanje. Predvideni letni prihranki energije pa predstavljajo zmanjšanje ogljičnega odtisa za 250 ton CO₂. Poleg tega bo mesto Zabok izpolnilo tudi svoje zakonske kriterije glede osvetljevanja, ki izhajajo iz novega Zakona o zaščiti pred svetlobnim onesnaževanjem. Ker se projekt financira po ESCO modelu, se mesto ne bo dodatno zadolžilo, saj se bo projekt poplačal iz prihrankov energije.

Zaječar
Župan mesta Zaječar, Boško Ničić in direktor Petrol Srbija, Uroš Bider

Datum

11.1.2021 16:00

* * *