Brežice se lahko pohvalijo s 15 energetsko prenovljenimi objekti

Povezovanje v partnerstva je lahko odličen odgovor na krizna obdobja. To potrjuje tudi javno-zasebno partnerstvo občine Brežice in družb Petrol ter Plistor, v okviru katerega je bila uspešno izvedena energetska prenova 15 objektov v Brežicah. Projekt prenove se je začel v maju 2020 in zaključil v decembru, Brežice pa bodo s tem prihranile več kot 300.000 € letno, obenem pa zmanjšale izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno. To je količina, ki jo letno vsrka skoraj 25.000 dreves. 

Družba Petrol se je zavezala trajnostnemu razvoju, zato so partnerski projekti energetske prenove in učinkovitosti za Petrol izjemnega pomena. Energetska prenova javnih objektov Občine Brežice predstavlja enega izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah do sedaj. »Projekti energetske prenove stavb s svojimi učinki koristijo več deležnikom, še posebej končnim uporabnikom, saj jim zagotavljajo enako ali večje udobje v prostorih. Poleg učinkovite rabe energije omogočajo še prihranke časa in denarja, kar je danes zelo pomembno,« je povedal Tilen Smolnikar, vodja produktne skupine energetskih prenov za stavbe v Petrolu.   

In kaj je obsegal projekt? Prenovljeni so bili vrtci, osnovne šole, glasbena šola, športne dvorane, mladinski center, zdravstveni dom, stadion in drugi javni objekti. Zaradi obširnega nabora objektov je bil projekt razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop je zajemal celovito energetsko prenovo 10-ih objektov, vključeval je tako tehnološke, kot tudi gradbene posodobitve. Pri celovitih energetskih prenovah je bila izvedena toplotna izolacija fasad, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija stropov neogrevanih podstrešij, kot tudi vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic ter kotlovnic na ELKO. Ogrevalni viri so bili prenovljeni tudi z vgradnjo toplotnih črpalk ter prenovo sistemov notranje razsvetljave, vgrajen pa je bil tudi sistem za energetsko upravljanje. Drugi sklop projekta je zajemal prenovo 5-ih objektov, usmerjen pa je bil predvsem na prenovo tehnoloških sistemov stavbe, kot so sistemi ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov za pripravo ledu in sistemi učinkovite razsvetljave.  

V družbi Petrol se zavedajo, da bodo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije. Zato je projekt, kjer je Občina Brežice, v sodelovanju s konzorcijem partnerjev Petrol in Plistor izboljšala energetsko učinkovitost na 15-ih javnih objektih toliko bolj pomemben. Poleg finančnih prihrankov v višini več kot 300.000 € oziroma zajamčenega letnega prihranka toplotne in električne energije v višini več kot 1.200.000 kWh, je zelo pomemben okoljski vidik zmanjšanja emisij CO2, za več kot 485 ton letno, kar je enako količini, ki jo letno akumulira 60 hektarjev gozda. 

Energetske prenove so bile izvedene po modelu energetskega pogodbeništva, pogodbena doba pa je 15 let. V tem obdobju bodo v Petrolu zagotovili upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma prenovljenih energetskih naprav ter sistemov. Projekt je bil pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.  

glasbena-brezice

knjiznica-brezice

os-brezice

os-dobova

Datum

10.12.2020 14:40

* * *