Družba Petrol načrtuje povečevanje aktivnosti na področju energetskih prenov stavb

Ko so pred dvajsetimi leti v družbi Petrol pričeli z energetskimi prenovami v sodelovanju z Mestno občino Kranj, si niso predstavljali, da bo projekt pomenil pomembno prelomnico v razvoju projektov energetskega pogodbeništva v državi. Še več, kot primer dobre prakse je postavil temelje za vse nadaljnje tovrstne projekte. Vmes so se zvrstili različni cikli gospodarskih kriz in rasti, a učinkovito upravljanje z viri je, sočasno s hitrim tempom kapitalizma, postopoma pridobivalo vse bolj na pomenu, tako v javnosti, kot v večjih gospodarskih družbah. Trenutna kriza tako tudi sedaj prinaša zgolj izzive za še bolj premišljene in trajnostne temelje.

Energetske prenove stavb so se v preteklih letih izkazale kot dober gradnik bolj trajnostne in nizkoogljične družbe. Ključen pri tem je model energetskega pogodbeništva, ki je predvsem občinam in javnemu sektorju pomagal brez zadolževanja prenoviti precejšnji delež stavbnega fonda. Občine so lahko ob tem sprostile svoja alokacijska sredstva in jih namenila za druge investicije.

Nepričakovan zasuk dogajanja v svetu v začetku pomladi je presenetil vse, tudi Petrol kot največjega ponudnika celovitih energetskih in okoljskih rešitev. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za področje Energetski in okoljski sistemi: »V Petrolu se globalnega izziva podnebnih sprememb zavedamo, sledimo vsem zavezam in zahtevam za nižanje ogljičnega odtisa, podnebnim sporazumom, evropski in domači zakonodaji ter smernicam. K temu prispevamo s skupnimi, partnerskimi projekti na področju energetike in okolja, saj razumemo, da prihodnji razvoj temelji na sodelovanju in povezanih akcijah več deležnikov. Obenem intenzivno razvijamo našo edinstveno platformo Tango, s katero soustvarjamo pametna in uporabnikom prijazna mesta ter skupnosti na trgih jugovzhodne Evrope. Nove tehnologije namreč omogočajo doseganje posameznih ciljev drugače in bolj učinkovito v smislu izpustov, dodane vrednosti na zaposlene ter nam pomagajo sodelovati v novi realnosti, ki se vzpostavlja. Zato ostajamo zelo aktivni, in v prihodnjih letih načrtujemo še povečevanje aktivnosti na področju energetskih prenov stavb.«

V Petrolu so pred leti v svojo strategijo vtkali zavezo prehodu v nizkoogljično družbo. Menijo, da je to prava smer, ki omogoča ohranjanje planeta tudi za nadaljnje generacije. Zaradi tega tudi v najbolj zahtevnih časih pomembnim projektom energetske prenove namenjajo posebno pozornost in gradijo partnerstva, da lahko razvoj še naprej teče. Tako so v preteklem tednu pričeli z dvema novima projektoma energetske prenove stavb. V prvem gre za javno zasebno partnerstvo z Univerzo v Mariboru, v okviru katerega bo Petrol v konzorciju z družbama Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne energetsko prenovil štiri pomembne izobraževalne stavbe v Kranju. S tem bo Univerza v Mariboru prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za malo več kot 400 ton letno, kar predstavlja količino, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves, oziroma 45 ha gozda.

V drugem primeru pa gre za javno zasebno partnerstvo z občino Brežice, v okviru katerega bosta družbi Petrol in Plistor energetsko prenovili 15 javnih objektov. Z energetskim pogodbeništvom bo občina Brežice prihranila 308.267 € letno, oz. zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 485 ton CO2 letno, kar je enako količini, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves (ali skoraj 60 hektarjev gozda).

Datum

3.6.2020 11:11

* * *