V Brežicah zelena luč za izvedbo energetskih prenov občinskih stavb

Petrol je v petek, 15. maja 2020, sklenil javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb občine Brežice s konzorcijem partnerjev Petrol in Plistor, kar predstavlja enega izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah do sedaj. Prenovljenih bo kar 15 stavb, s čimer bomo občini Brežice ne samo pomagali prihraniti 308.267 € letno, ampak tudi zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno, kar je enako količini, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali skoraj 60 hektarjev gozda.

Občina Brežice se je zavzela za trajnost v svojem okolju, zato je v maju 2020 sklenila javno-zasebno partnerstvo za 15 občinskih objektov, med katere sodijo vrtci, osnovne šole, glasbena šola, športne dvorane, mladinski center, zdravstveni dom, stadion in drugi javni objekti. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.200.286 kWh, kar je enako 308.267 € letno. Pogodbena doba projekta energetske prenove javnih objektov občine Brežice je 15 let.

Željko Bjelan, direktor Energetskih rešitev v Petrolu: »Petrol je vodilni ponudnik na področju energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih in okolju prijaznih virov energije v javnem in komercialnem sektorju, s ciljem zagotoviti trajnostne inovativne rešitve po meri uporabnikov. V projektu energetske prenove javnih stavb občine Brežice bomo izvedli celovite energetske prenove, kot tudi delne energetske prenove, skupaj 15 objektov.«

V prvem sklopu, ki zajema celovito energetsko prenovo 10 objektov, bomo izvedli ukrepe toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic ter kotlovnic na ELKO (ekstra lahko kurilno olje), prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

V drugem sklopu, ki zajema prenovo 5 objektov, pa bomo prenovili predvsem tehnološke sisteme stavb: sistemi ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov za pripravo ledu in sistemi učinkovite razsvetljave.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 4.939.282 €. Večino investicije (92 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja 8 % celotne investicije. Konzorcij zasebnih partnerjev bo investiral 2.474.580 € (50,1 %), 1.816.248 € (36,8 %) so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občine pa znaša 648.454 € € (13,1 %).

Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

O Petrolovih energetskih prenovah

Petrol se je v svoji viziji do leta 2022 zavezal trajnostnemu razvoju, zato so projekti energetskih prenov, ki potekajo v partnerstvih z občinami, za družbo Petrol izjemnega pomena. V Petrolu se zavedamo, da bomo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije. Zato nas veseli, da bo Občina Brežice v sodelovanju s konzorcijem partnerjev Petrol in Plistor, izboljšala energetsko učinkovitost na javnih stavbah.

Datum

18.5.2020 11:15

* * *