Petrol nadaljuje uspešno zgodbo zelene Ljubljane s podpisom tretje faze projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL-3)

V Petrolu se zavedamo globalnega izziva podnebnih sprememb, zato tudi v najbolj zahtevnih časih projektom na področju energetske učinkovitosti namenjamo posebno pozornost. Po uspešno zaključenih prvih dveh fazah projekta izboljšanja energetske učinkovitosti stavb v Mestni občini Ljubljana (EOL-1 in EOL-2) smo v petek, 24. 7. 2020, podpisali dogovor o nadaljevanju projekta energetske prenove stavb (EOL-3).  

Zmanjšanje vplivov na okolje, znižanje stroškov za oskrbo z energijo, zmanjšanje rabe energije, nespremenjeno udobje v prostorih in prihranki. Vse to so prednosti, ki jih prinaša energetska prenova stavb. Hkrati so to tudi pomembni dejavniki, ki vplivajo k učinkovitejši rabi energije in posledično bolj trajnostnemu gospodarstvu. Tako smo v Petrolu s konzorcijskimi partnerji samo v Ljubljani v letih 2017 in 2018 izboljšali energetsko učinkovitost 48 ljubljanskih stavb, nato pa nadaljevali s prenovami še dodatnih 11 stavb. Gre za najobsežnejše javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega pogodbeništva, v okviru katerega je Petrol prevzel vsa tehnična in ekonomska tveganja izvedbe in upravljanja projekta.

Projekt EOL-3 je nadaljevanju uspešne zgodbe Mestne občine Ljubljane in konzorcija, ki svojo prihodnost gradi v sožitju z naravo. V okviru projekta bomo, poleg že prenovljenih 59 stavb v Ljubljani, energetsko prenovili še dodatnih 27 stavb. Kar 17 od teh bo deležno celovite energetske sanacije, ki obsega prenovo celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v stavbi ter izvedbo drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 10 od skupaj 27 objektov bo delno energetsko saniranih. Poleg prenov kotlovnic, vgradnje visoko učinkovitih sistemov klimatskih naprav, toplotnih črpalk in izolacij streh, bo v okviru projekta prenovljenih tudi 21.500 m2 ovojev stavb, za prenovo notranje razsvetljave pa nameščenih preko 9.700 novih varčnih LED luči.

Mestna občina Ljubljana bo tako na letni ravni prihranila kar 744.832 EUR, oziroma toliko, kolikor toplotne in električne energije v enem letu porabi skupaj približno 274 gospodinjstev.

Ljubljana bo samo s projektom EOL-3  v enem letu zmanjšala emisije CO2 za 968 ton letno. To je količina CO2, ki ga vsrka 46.000 dreves, kar je primerljivo površini štirih grajskih gričev, na katerem stoji Ljubljanski grad.

Nadaljevanje projekta energetske prenove javnih objektov v Mestni občini Ljubljana pa ni edini tovrstni projekt Petrola v letu 2020. V maju smo namreč pričeli z dvema novima projektoma energetske prenove stavb, v Kranju in v Brežicah. Gre za dve javno zasebni partnerstvi, s katerima bomo v skupnem seštevku zmanjšali emisije CO2 za malo več kot 885 ton letno, kar je enako količini, ki bi jo letno vsrkalo 45.000 dreves. V juniju pa smo uspešno zaključili prenovo javne razsvetljave v občini Vrbas v Srbiji. V projektu je bilo zamenjanih preko 2.500 energetsko neučinkovitih svetilk z novimi LED svetilkami, s čimer so pomagali prihraniti več kot 75 % električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaževanje.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane smo prenovili tudi Kopališče Tivoli.

Živimo na planetu, ki ima omejene vire, zato moramo z njimi pametno in učinkovito upravljati in tudi v prihodnje bo Petrol razvijal energetsko učinkovite rešitve za pametna mesta in skupnosti. Potencial za zeleno okrevanje vidimo v kombinaciji storitev celovitega upravljanja z energijo, digitalizaciji infrastrukturnih sistemov ter učinkoviti, trajnostni rabi energije in vode.

Datum

27.7.2020 11:25

* * *