Univerzi v Mariboru bomo pomagali energetsko prenoviti štiri izobraževalne stavbe v Kranju

V Kranju bomo energetsko prenavljali stavbe širšega javnega sektorja. Prenovljenih bo kar pet izobraževalnih ustanov, od tega štiri celovito.

Univerza v Mariboru je v septembru 2018 začela z aktivnostmi iskanja in izbora partnerja za izvedbo prenov javnih objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju. Izbran je bil konzorcij partnerjev v sestavi družb Petrol, Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne Kranj. V maju 2020 je bilo tako med omenjenimi sklenjeno javno zasebno partnerstvo, s katerim bo Univerza v Mariboru prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za malo več kot 400 ton letno, kar predstavlja količino, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves, oziroma 45 ha gozda.

Spodbudna partnerstva za okolje
Ob podpisu pogodbe je Jože Bajuk, član Uprave Petrola, povedal: »Petrol je vodilni ponudnik energetskih prenov in energetskih rešitev v Sloveniji in tudi v širši regiji JV Evrope. V zadnjih letih smo to področje, z zavezo trajnostnemu razvoju, zelo intenzivno razvili. Zato so projekti energetske prenove, ki potekajo v partnerstvih z javnim sektorjem za družbo Petrol izjemnega pomena. MO Kranj pa sodi med pionirje energetskega pogodbeništva, saj smo s prvim projektom energetske prenove stavb začeli že leta 2001. Petrol bo nadaljeval strateško izvajanje projektov in ukrepov energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih in okolju prijaznih virov energije v javnem in komercialnem sektorju, s ciljem zagotoviti trajnostne inovativne rešitve po meri uporabnikov.«

Učinkovita raba energije je eden izmed ključnih ciljev energetskih prenov stavb. Največji izziv prihodnosti je, kako zagotoviti naraščajoče potrebe po energiji ter hkrati zmanjšati škodljive vplive na okolje, poleg tega pa ohranjati enak nivo udobja uporabnikom v manj stabilnih časih. V sklopu omenjenih energetskih prenov bomo tako skupaj s konzorcijem družb celovito prenovili Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaški in študentski dom Kranj, Šolski center Kranj, Športno dvorano Zlato polje ter tehnološko prenovili Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj. Energetske prenove bodo izvedene po modelu energetskega pogodbeništva, po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih na lokaciji Zlato polje v Kranju. Dela bodo predvidoma zaključena decembra 2020, pogodbena doba pa je 15 let.

Obseg projekta
Celovite energetske prenove bodo izvedene v zgoraj omenjenih štirih izobraževalnih ustanovah in bodo obsegale prenovo celotnega ovoja stavbe z vgradnjo toplotne izolacije, zamenjavo stavbnega pohištva ter izolacijo strehe. V vseh objektih bomo obnovili toplotne postaje. Vzpostavili bomo energetsko upravljanje, s čimer bomo omogočili ustrezne nastavitve ogrevalnega sistema in tekoče spremljanje rabe energije, s tem pa bomo zagotovili doseganje želenih prihrankov energije. Na večini objektov bomo vgradili termostatske ventile s hidravličnim uravnoteženjem, prenovili bomo sisteme razsvetljave, z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetil, prav tako pa bomo optimizirali merilna mesta električne energije. V kotlovnicah bomo dotrajane ogrevalne naprave (kotli, ostala oprema) zamenjali s sodobnejšimi, ki omogočajo zanesljivo delovanje celotnega ogrevalnega sistema ter obnovili toplovod. Predvidena je vgradnja toplotnih črpalk, ki zagotavljajo tudi ustrezno pokrivanje z obnovljivimi viri energije. Na Gimnaziji Franceta Prešerna se bodo izvedli samo tehnološki ukrepi, saj je objekt praktično nov. Celovito pa bosta prenovljena kotlovnica in toplovod.

Projekt energetskih prenov je bil pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo ter je vključeval kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020. Investicijska vrednost projekta znaša skoraj 3,5 mio €, pri čemer obsega investicija konzorcijskih partnerjev znaša malo več kot 1,7 mio €, kohezijska sredstva znašajo skoraj 1.36 mio €, preostanek v višini skoraj 360.000 € pa bodo zagotovi javni parterji.

Zakaj projekti energetske prenove?
Projekti energetske prenove stavb imajo zmagovalne učinke na vseh straneh, tako za sodelujoče partnerje, kot za končne uporabnike. V Petrolu s skrbjo za celoten proces energetske prenove partnerjem prihranimo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu. Vsak korak v pravo smer šteje. In zavedamo se, da je učinkovito upravljanje z viri prava smer za vse.

Petrol d.d., oddelek Energetske rešitve v javnem in komercialnem sektorju, ima dolgoletne izkušnje z energetskim pogodbeništvom. Že v letu 2017 so bile izvedene celovite energetske sanacije objektov v občinah Ljubljana,  Novo Mesto, Črnomelj in Hrastnik. Za ožji javni sektor je zaključen objekt CŠOD Bohinj ter projekt energetske sanacije sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. V letu 2018 je bil izveden projekt v Metliki, v Slovenski Bistrici ter konzorciju štajerskih občin, zaključena je bila tudi energetska sanacija drugega dela v Mestni občini Ljubljana. V letu 2019 so bili zaključeni projekti v občinah Kostanjevica, Šmarje pri Jelšah, Mestni občini Maribor, Idriji, konzorciju občin Kidričevo, Slovenska Bistrica ter Mestni občini Kranj, na upravni stavbi Šmarje pri Jelšah ter Dijaškem domu Lizike Jančar v Mariboru.

Datum

14.5.2020 15:00

* * *