Na novo zaživelo pet energetsko prenovljenih izobraževalnih objektov v Kranju

Univerza v Mariboru se zaveda globalnega izziva podnebnih sprememb, kar je letos potrdila z energetsko prenovo petih izobraževalnih ustanov, od tega so bile štiri prenovljene celovito. Prenove javnih objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju so se začele v mesecu maju 2020, po sklenitvi javno zasebnega partnerstva z družbo Petrol in konzorcijem partnerjev. Univerza v Mariboru bo s tem prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za nekaj več kot 400 ton letno. To je količina, ki jo letno vsrka skoraj 20.000 dreves, oziroma 45 ha gozda. 

V Petrolu tudi v trenutno zahtevnih časih vlagajo v projekte energetske učinkovitosti in gradijo razvojna partnerstva. "Učinkovita raba energije je eden izmed ključnih ciljev energetskih prenov stavb, zato nas veseli, da je bil projekt uspešno izveden kljub epidemiji in spremenjenim pogojem za delo," je povedal Tilen Smolnikar, vodja produktne skupine energetskih prenov za stavbe v Petrolu. "Projekti energetske prenove stavb s svojimi učinki koristijo vsem, tako sodelujočim partnerjem, kot končnim uporabnikom. Poleg prihrankov časa in denarja z njimi zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu," je še dodal.  

Petrol je skupaj s konzorcijem družb celovito prenovil Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaški in študentski dom Kranj, Šolski center Kranj, Športno dvorano Zlato polje, tehnološko pa so prenovili Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj. Prenove so obsegale zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe in prenovo celotnega ovoja stavbe z vgradnjo toplotne izolacije. Na večini objektov so vgradili termostatske ventile s hidravličnim uravnoteženjem, prenovili sisteme razsvetljave, z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetil, ter optimizirali merilna mesta električne energije. Vzpostavili so energetsko upravljanje, s čimer bodo omogočili ustrezne nastavitve ogrevalnega sistema in tekoče spremljanje rabe energije, s tem pa bodo zagotovili doseganje želenih prihrankov energije. Za doseganje maksimalnih učinkov celovite energetske prenove je namreč potrebno po izvedbi vseh načrtovanih ukrepov v stavbi poskrbeti za pravilno in učinkovito energetsko upravljanje. Na Gimnaziji Franceta Prešerna so izvedli samo tehnološke ukrepe. Energetske prenove so bile izvedene po modelu energetskega pogodbeništva, pogodbena doba pa je 15 let.  

Poleg finančnih prihrankov v višini 230.000 € je zelo pomemben okoljski vidik zmanjšanja emisij CO2 za več kot 400 ton letno. Projekt energetskih prenov je bil pripravljen in izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo, z vključevanjem kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020.  

Datum

2.12.2020 11:00

* * *