Optimizacija vodovodnih sistemov

S celovitimi rešitvami gospodarnega načrtovanja, gradnje, obnove, vzdrževanja in upravljanja proizvodnih virov, distribucije in rabe pitne vode imamo bogate izkušnje. S storitvami na vodovodnih omrežjih pomagamo povečevati energetsko in okoljsko učinkovitost, zniževati vodne izgube ter povečevati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 5 državah v regiji (Slovenija, Hrvaška, Italija, Bolgarija, Romunija). Sodelujemo z 14 večjimi sistemi oskrbe s pitno vodo. 

Optimizacija vodovodnih sistemov

V Petrolu smo razvili storitev DISNet-WS (Digital Intelligent Smart Networks – Water Supply), ki omogoča gospodarno načrtovanje razvoja in obnove obstoječega vodovodnega sistema, optimizacijo in nadzor gradnje (novih odsekov, rekonstrukcij …) ter učinkovito upravljanje in vzdrževanje v realnem času. Omogočen je izračun statičnih in dinamičnih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki tvorijo povezavo med procesi upravljanja vodovodnih sistemov in področij za ocenjevanje uspešnosti izvajanja storitev (varnost, kakovost, podpora uporabnikom, trajnost, učinkovitost). 

Upravljanje vodovodnega sistema, podprto s sodobnim sistemom in vzpostavljenimi kazalniki uspešnosti, pripomore k izboljšanju energetske in okoljske učinkovitosti obratovanja, učinkovitosti upravljanja z neobračunanimi količinami vode (NRW) in vodnimi izgubami (CARL). 

Z izboljšano učinkovitostjo delovanja vodovodnega sistema je zagotovljena večja obratovalna varnost, zmanjšajo se tveganja pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na distribucijski poti od vodnega vira do odjemnega mesta pri uporabniku. 

S storitvami DISNet-WS pomagamo povečevati energetsko in okoljsko učinkovitost, zniževati vodne izgube ter povečevati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 3 državah v regiji (Slovenija, Italija in Romunija). Sodelujemo z 12 večjimi sistemi oskrbe s pitno vodo (Ljubljana, Maribor, Kranj, Velenje, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Postojna, Idrija, Ptuj, Novara, Arad). 

Skupaj svojim kupcem pomagamo v realnem času optimirati proizvodnjo in distribucijo več kot 70 mio m3 pitne vode.  S to vodo bi napolnili približno 28.000 olimpijskih bazenov.
 

Predvajaj