Optimizacija vodovodnih sistemov

S celovitimi rešitvami gospodarnega načrtovanja, gradnje, obnove, vzdrževanja in upravljanja proizvodnih virov, distribucije in rabe pitne vode imamo bogate izkušnje. S storitvami na vodovodnih omrežjih pomagamo povečevati energetsko in okoljsko učinkovitost, zniževati vodne izgube ter povečevati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 5 državah v regiji (Slovenija, Hrvaška, Italija, Bolgarija, Romunija). Sodelujemo s 13 večjimi sistemi oskrbe s pitno vodo.  

Optimizacija vodovodnih sistemov

Povečanje učinkovitosti in gospodarnosti oskrbe s pitno vodo sodi med pomembna prizadevanja evropskih držav. V Petrolu smo razvili storitev DISNet-WS, ki z digitalizacijo vodooskrbnega sistema upravljavcem in odločevalcem omogoča dinamično spremljanje KPI učinkovitosti upravljanja oskrbe s pitno vodo. Ob podpori digitalnih dvojčkov in KPI se izboljša energetska in okoljska učinkovitost obratovanja vodooskrbe ter učinkovitost upravljanja z vodnimi izgubami. S tem zagotavljamo večjo obratovalno varnost ter zmanjšamo tveganja pri skladnosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode od vodnega vira do odjemnega mesta pri uporabniku.
V letih 2019 in 2020 smo v Sloveniji uspešno pridobili in izvedli več projektov s področja digitalizacije upravljanja vodovodnih sistemov. V okviru projekta ELENA, ki ga sofinancira EBRD, smo na območju upravljanja Komunale Novo mesto izvedli študijo digitalizacije vodooskrbe, posodobili telemetrijski sistem in nadgradili nadzorni center upravljanja.
V okviru projekta celostnega energetskega upravljanja DP-DEUP smo v KP Ptuj in KP Idrija vzpostavili digitalna dvojčka in razvili koncept sistema za učinkovito spremljanje in dinamično upravljanje odjema električne energije. Sodelovali smo pri izdelavi idejne zasnove projekta za namakanje Zgornje Vipavske doline. Uspešno izvajamo podporo projektom digitalizacije upravljanja vodooskrbe v Komunali Kranj, Mariborskem vodovodu in Komunalno podjetje Trbovlje. Z JP VOKA SNAGA Ljubljana in Komunalno podjetje Velenje smo sklenili večletne pogodbe o podpori in posodabljanju naših digitalnih rešitev.
Na Hrvaškem smo pridobili in izvedli prvi projekt, kjer s storitvami DISNet-WS Međimurskim vodam digitaliziramo obratovanje vodovodnega sistema v realnem času. S tem pripomoremo k povečanju energetske in okoljske učinkovitost ter znižanju vodnih izgub. V Črni gori smo uspešno izvedli pilotni projekt zmanjševanja vodnih izgub v ViK Podgorica, kjer smo na področju dveh vodooskrbnih območij vzpostavili sistem nadzora nad vodnimi izgubami. Podoben projekt smo uspešno izvedli tudi v mestu Arad (Romunija), kjer smo poleg študije digitalizacije vodovodnega sistema izvedli tudi pilotni projekt nadzora nad vodnimi izgubami. V Bolgariji smo v Sofiyskih vodah zaključili implementacijo platforme DISNet-WS Tango, ki je namenjena spremljanju vodnih izgub v realnem času.

Našim kupcem digitaliziramo upravljanje v realnem času in optimiramo več kot 10.000 km vodovodnega omrežja, z več kot 1.200.000 uporabniki in z več kot 280.000 vodomeri, ki skupno proizvajajo in distribuirajo preko 117 mio m3 pitne vode, ter pri tem evidentirano zmanjšali vodne izgube za 3,5 mio m3 letno.

Predvajaj