Optimizacija vodovodnih sistemov

V Petrolu ponujamo sistem TEOVS - tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema, ki je intuitivno operativno orodje za tehnično ekonomsko optimalno upravljanje vodovodnega sistema v realnem času.

S tem pomagamo postaviti temelj trajnostnemu in gospodarnemu upravljanju sistemov oskrbe s pitno vodo, torej gospodarnemu upravljanju s premoženjem v skupni lasti družbe in uporabnikov. TEOVS predstavlja sposobnost povezovanja interdisciplinarnih informacij, kar upravljavcu daje moč, da se proaktivno sooči z vsemi izzivi upravljanja vodovodnih sistemov. Zmanjša proizvodno-tehnična tveganja dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo ter doseže cilje in rezultate, ki so za učinkovito obratovanje kompleksne organizacije nujno potrebni.