Čiščenje komunalnih odpadnih voda

V Petrolu upravljamo s koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.

V letu 2017 smo upravljali s štirimi koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava v Murski Soboti ima kapaciteto 42.000 populacijskih ekvivalentov (PE), v Sežani 6.000 PE, na Igu 5.000 PE in Mežici 4.200 PE. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d.o.o. sodeluje Petrol d.d., Ljubljana, tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor s kapaciteto 190.000 PE.

Vse čistilne naprave so v letu 2018 dobro poslovale, ni bilo večjih tehničnih okvar in dosegale so predvidene učinke čiščenja odpadne vode.