Čiščenje komunalnih odpadnih voda

V Petrolu upravljamo s štirimi koncesijami za čiščenje komunalnih odpadnih voda. To so komunalne čistilne naprave na lokacijah Murska Sobota s kapaciteto 42.000 PE, Mežica 4.000 PE, Sežana 6.000 PE in Ig 5.000 PE. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d. o. o. sodeluje Petrol d. d., Ljubljana, tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor s kapaciteto 190.000 PE.

Komunalne čistilne naprave, ki jih imamo v upravljanju, odpadno vodo prek različnih faz čiščenja očistijo do te mere, da je primerna za izpust v vodotok oziroma v okolje. Očiščena voda se delno ponovno uporabi v tehnološkem procesu čiščenja, in sicer za pranje strojne opreme, kot so grobe in fine grablje, strojno zgoščanje blata, pripravo flokulanta in za čiščenje površin. Tehnološka voda se po uporabi zbira v internem kanalizacijskem sistemu in ponovno očisti na komunalni čistilni napravi.
V letu 2020 smo prečistili 3.275.873 m3 komunalnih odpadnih voda.

Trajnostna zgodba : Čiščenje odpadnih voda

Predvajaj