Čiščenje komunalnih odpadnih voda

V Petrolu upravljamo s 4 koncesijami za čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Čistilna naprava v Murski Soboti ima kapaciteto 42.000 PE, v Sežani 6.000 PE, na Igu 5.000 PE in v Mežici 4.200 PE. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d.o.o. sodelujemo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v Mariboru s kapaciteto 190.000 PE.

V letu 2018 smo očistili 5,6 mio m3 komunalnih odpadnih vod.
Vse čistilne naprave dobro poslujejo dosegajo predvidene učinke čiščenja odpadne vode.

Trajnostna zgodba : Čiščenje odpadnih voda

Predvajaj