Družbi Petrol in Pivovarna Laško Union skupaj na trajnostno pot

Pivovarna Laško Union je gostila slavnostno primopredajo električnih vozil in polnilnic družbe Petrol. Dogodek simbolično nakazuje skupno trajnostno smer, v katero potujeta obe podjetji in skrbita za boljši jutri okolja, kjer poslujeta. V floti službenih vozil Pivovarne Laško Union lahko tako odslej najdemo štiri nova električna vozila BMW i3 in dve dodatni električni polnilnici. Družba Petrol bo v celoti prevzela upravljanje in vzdrževanje novega, trajnostnega dela voznega parka Pivovarne Laško Union.

22. oktobra 2019 je na dvorišču Pivovarne Laško Union, ki je del skupine Heineken, potekala slavnostna primopredaja štirih električnih vozil BMW i3 in odprtje dveh električnih polnilnic, ki sta nameščeni na lokaciji Pivovarne Union v Ljubljani. Govorca ob primopredaji sta bila mag. Rok Vodnik, član uprave Petrola in Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union. Slednji je opozoril predvsem na vlogo skupnega sodelovanja pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov: »V Pivovarni Laško Union trdno verjamemo, da je naša odgovornost, da zmanjšamo emisije CO2 in pomagamo pri tranziciji v nizkoogljično družbo. Zastavili smo si ambiciozne cilje, naša ekipa pa intenzivno dela na identifikaciji partnerjev in projektov, s katerimi bomo te cilje dosegli. V veselje mi je, da lahko danes naznanimo partnerstvo s Petrolovim programom e-mobilnosti. Štirje električni avtomobili, ki smo jih dodali v naš vozni park, so morda res majhen korak, vendar na poti zmanjševanja emisij vsak korak šteje«.

PLU je do sedaj že imela dve polnilnici v Laškem in eno v Mestinjah (pred podjetjem Vital), sedaj pa skupaj z družbo Petrol še bolj intenzivno stopa na trajnostno pot e-mobilnosti. Ta je in v prihodnje še bo zelo pomemben faktor pri kakovosti življenja ljudi po vsem svetu. Obe družbi imata skrb za okolje in trajnostni razvoj zapisani v svojih strategija, kar priča o tem, kako resno se lotevata tega področja.

Ob primopredaji vozil in električnih polnilnic je mag. Rok Vodnik, član uprave Petrola povedal: »Poslovni najem e-vozil nikakor ni zgolj modna muha, temveč s poslovnimi partnerji, kot je tudi družba Pivovarna Laško Union, aktivno sodelujemo pri prehodu na električno mobilnost. V Petrolu ne samo sledimo trendom e-mobilnosti, ampak smo v Sloveniji in širši regiji tudi eden prvih igralcev, ki v nove načine mobilnosti vlaga ter jih soustvarja«.

Petrolova ponudba poslovnega najema električnih vozil in storitev polnjenja podjetjem omogoča stroškovno učinkovito vožnjo z manj emisijami, kar je eden ključnih korakov razvoja pametnih mest. Pivovarna Laško Union bo tako deležna celostne storitve poslovne rešitve e-mobilnosti, s katero družba Petrol že oskrbuje številna podjetja. Sodelovanje med Petrolom in Pivovarno Laško Union štejemo med primere dobrih praks v regiji, ki ima na področju e-mobilnosti velik potencial.

Če primerjamo temeljne zaveze, ki sta jih družbi Petrol in Pivovarna Laško Union sprejeli do okolja, v katerem delujta, lahko najdemo veliko vzporednic: visoka kakovost in varnost produktov, zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno soustvarjanje nizkoogljične družbe in trajnostni razvoj kot strateška zaveza.

Datum

22.10.2019 0:00

* * *