Zrak

S prizadevanji za zmanjševanje emisij lahkohlapnih ogljikovodikov iz naše dejavnosti v zrak skrbimo za kakovost zunanjega zraka.

Nastajanje emisij lahkohlapnih ogljikovodikov je posledica izhlapevanja lahkohlapnih komponent pri pretakanju in skladiščenju goriv s poudarkom na bencinih. Za zmanjševanje teh emisij si v Petrolu prizadevamo na vseh treh ključnih elementih distribucijske verige naftnih derivatov: pri skladiščenju, transportu in pri prodaji.

V skladu z zakonskimi zahtevami so Petrolova skladišča za tekoča goriva opremljena z zaprtim sistemom pretakanja goriv v nadzemne rezervoarje, polnjenje avtocistern in polnjenje železniških cistern. Vsi naši prenovljeni in nadzemni rezervoarji so opremljeni z notranjimi plavajočimi membranami, dodatnim tesnjenjem med membrano in steno rezervoarja ter fiksnimi samostoječimi aluminijastimi strehami, kar zelo učinkovito zmanjšuje emisije v zrak. Vsa skladišča, ki vključujejo manipulacijo z bencini, so dodatno opremljena z enotami za rekuperacijo hlapov (naprave VRU – Vapour Recovery Unit). Stene rezervoarjev so obarvane z belo refleksijsko barvo, ki preprečuje segrevanje plašča rezervoarjev goriv in tako znižuje emisije. Tak sistem nadzemnih rezervoarjev je skladen s smernicami BAT (Best Available Techniques on Emissions from storage) in zagotavlja izpolnjevanje določil o ciljnih vrednostih izgub, ki ne dosegajo vrednosti 0,01 odstotka masnega deleža pretočenega bencina.

Na vseh Petrolovih bencinskih servisih so nameščeni zaprti sistemi pretakanja goriv. Skladno s predpisi se prva stopnja zajemanja hlapov zagotavlja pri pretakanju goriv iz avtocistern v podzemne skladiščne rezervoarje bencinskega servisa. Druga stopnja zajemanja hlapov se nanaša na zaprti

Sistem pretakanja goriv v rezervoarje vozil. V letu 2018 je z drugo stopnjo pretakanja opremljenih več kot 50 % bencinskih servisov. Vsi bencinski servisi z novejšimi točilnimi napravami so opremljeni s sistemom za vrnitev hlapov na drugi stopnji.