Zrak

Ena temeljnih usmeritev družbe Petrol je stalno zniževanje emisij škodljivih snovi. Zato kontinuirano posodabljamo opremo in vgrajujemo sisteme v skladu s smernicami najboljših razpoložljivih tehnologij. 

Naša skrb za kakovost zraka je usmerjena tudi v prizadevanja za zmanjševanje emisij
lahkohlapnih ogljikovodikov v zrak. Njihovo nastajanje je posledica izhlapevanja lahkohlapnih
komponent pri pretakanju in skladiščenju goriv, s poudarkom na bencinih. Proces zmanjševanja emisij lahkohlapnih ogljikovodikov poteka na vseh ključnih elementih distribucijske verige naftnih derivatov: pri skladiščenju, transportu in prodaji.

Naša skladišča za tekoča goriva so v skladu z zakonskimi zahtevami opremljena z zaprtim sistemom pretakanja goriv v nadzemne rezervoarje ter za polnjenje avtocistern in železniških cistern. Prenovljeni in novozgrajeni rezervoarji so opremljeni z notranjimi plavajočimi membranami, dodatnim tesnjenjem med membrano in steno rezervoarja ter fiksnimi samostoječimi aluminijastimi strehami. S tem se učinkovito zmanjšujejo emisije v zrak. Skladišča, ki vključujejo manipulacijo z bencini, so dodatno opremljena z enotami za rekuperacijo hlapov (naprave VRU - Vapour Recovery Unit, za utekočinjanje bencinskih
hlapov), stene rezervoarjev so obarvane z belo refleksijsko barvo, ki preprečuje segrevanje plašča rezervoarjev goriv in na ta način znižuje emisije.

Na vseh Petrolovih bencinskih servisih so vgrajeni zaprti sistemi pretakanja bencina. Pri pretakanju goriv iz avtocistern v podzemne skladiščne rezervoarje, v skladu s predpisi na vseh bencinskih servisih zagotavljamo prvo stopnjo zajemanja hlapov. Druga stopnja zajemanja hlapov se nanaša na zaprt sistem pretakanja bencinov v rezervoarje vozil. Skladno s predpisi so na drugi stopnji zahteve zajema hlapov povezane s količinami pretočenih bencinov na posameznem bencinskem servisu. Do konca leta
2018 so bili z drugo stopnjo pretakanja opremljeni vsi bencinski servisi, kjer količina pretočenih bencinov dosega letni prag 3.000 m3. Poleg tega so z drugo stopnjo opremljeni tudi bencinski servisi z nižjimi količinami pretočenih bencinov, kar skupaj pomeni več kot 50 odstotkov vseh Petrolovih prodajnih mest.

Z zemeljskim plinom do boljše kakovosti zraka
Petrolova skrb za kakovost zraka je povezana s prizadevanji za zmanjševanje emisij prašnih delcev v ozračje, ki je predvsem posledica individualnih kurišč. Z izgradnjo plinovodnih omrežij Petrol končnim uporabnikom omogoča dostop do zemeljskega plina. Plinski sistemi ogrevanja sodijo v skupino najčistejših načinov ogrevanja. Z opuščanjem kurišč na kurilno olje in neustreznih individualnih kurišč na lesno biomaso se bo izboljšala kakovost zraka. To je posebej pomembno v mestnih središčih, kjer je gostota kurišč večja kot na obrobjih.