Voda

Voda je strateški vir, zato jo upravljamo v skladu s konceptom krožnega gospodarstva. Odgovorno upravljamo pitno vodo in odpadno vodo. 

Porabo pitne vode skrbno merimo in jo skušamo optimizirati z različnimi aktivnostmi. Pri gradnji novih objektov in prenovi starih uporabljamo tehnologije, ki zmanjšujejo uporabo vode, kot so senzorske armature in armature na pritisk pri umivalnikih in pitnikih, vse več je sodobnejših dvostopenjskih izplakovalnikov. Izvajamo nastavitve pretokov vode, ki pripomorejo k zmanjševanju tlaka in s tem porabe vode. Pri brezvodnih tehnologijah uvajamo predvsem brezvodne pisoarje, preizkušamo pa tudi novejše tehnologije na trgu. Sistematično povečujemo porabo reciklirane in ponovno rabljene vode, zlasti v avtopralnicah.

Pri novih ročnih avtopralnicah smo nadgradili sisteme varovanja pred zamrznitvijo ter prešli na cirkulacijo z vračanjem vode v sistem, kar nam omogoča dodatne prihranke pri uporabi pitne vode v času nizkih temperatur. Na novo postavljenih ročnih avtopralnicah, ki smo jih zgradili v obdobju 2017–2018, smo z vpeljavo vroče vode povečali učinkovitost pranja ob zmanjšani količini časa, porabe vode in čistil. Tudi pri izbiri načina ogrevanja stremimo k največji učinkovitosti na posamezni lokaciji. Do leta 2023 načrtujemo prenovo večine ročnih avtopralnic in postavitev novih avtopralnic na obstoječih in novih lokacijah.

Petrol upravlja tri kategorije odpadnih voda – meteorne, tehnološke in sanitarne. Meteorne vode odvajamo preko tehnološko dovršenih sistemov zbiranja, vsebnost emisij pa se s čiščenjem v najsodobnejših lovilnikih olj uspešno zmanjšuje tudi pri tehnoloških odpadnih vodah.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda izvajamo v malih čistilnih napravah, kjer ni mogoč priklop na kanalizacijsko omrežje. Sicer si sistematično prizadevamo za priklop na kanalizacijsko omrežje. Lovilniki olj, ki so nameščeni na bencinskih servisih, so v skladu s standardom SIST EN 858. Uvedli smo nov način spremljanja delovanja lovilnikov olj, katerega posledici sta učinkovitejša kontrola delovanja lovilnikov olj in izvajanje čiščenja lovilnikov po potrebi.