Petrolove avtopralnice so energetsko učinkovite in okolju prijazne

V skladu s konceptom energetske učinkovitosti in okoljske prijaznosti smo v Petrolu do leta 2015 posodobili 43 avtomatskih avtopralnic in 11 ročnih avtopralnic. V vseh avtomatskih avtopralnicah smo zamenjali kemična sredstva, ki so biorazgradljiva in omogočajo manjšo porabo ob večjem učinku pri pranju, sušenju in lesku, pri čemer zmanjšujemo obremenjevanje okolja. V vseh avtopralnicah redno spremljamo porabo električne energije, pitne vode in porabljenih kemičnih sredstev, zato lahko hitro odpravimo vsa neljuba odstopanja.

V naslednjih letih želimo postaviti novo ali razširiti obstoječo ponudbo ročnih avtopralnic na 25 lokacijah.

Datum

2.4.2018 7:37

* * *