Zelena prodajna mesta

Petrol ima v Sloveniji s 318 prodajnimi mesti, od tega 97 z UNP, 57-odstotni tržni delež. Imamo vodilni položaj na tranzitnih poteh s poudarkom na avtocestnih lokacijah, ključnih mestnih in obmejnih lokacijah. Imamo 184 elektro polnilnic, od tega 170 v Sloveniji.

Novi objekti prodajnih mest so arhitekturno inovativni in zgrajeni po načelih trajnostne gradnje. Prizadevamo si, da obstoječa prodajna mesta in avtopralnice energetsko saniramo. Energetsko učinkovitost povečujemo z vgradnjo toplotnih črpalk in zastekljevanjem hladilnih prodajnih površin. Posodabljamo notranjo in zunanjo razsvetljavo in zmanjšujemo svetlobno onesnaževanje, na strehah nekaterih prodajnih mest pa pridobivamo obnovljiv vir energije.

Prodajna mesta z najnovejšimi točilnimi napravami so opremljena s sistemom za povratek hlapov. Tesnost dvoplaščnih podzemnih rezervoarjev neprestano nadzorujemo, povsod pa imamo tudi zaprt sistem pretakanja goriv.

Na prodajnih mestih so posode za ločeno zbiranje odpadkov, uvajamo pa tudi tehnologije, s katerimi zmanjšujemo porabo pitne vode. Vodo za avtopralnice recikliramo; kjer priklop na kanalizacijsko omrežje ni mogoč, odpadne vode čistimo preko malih čistilnih naprav. Uvedli smo prodajo svežega sadja in zelenjave ter vzpostavili možnost e-naročanja izdelkov Fresh. Z razširjenim konceptom so tako Petrolova prodajna mesta postala resnično celovita, indeks splošnega zadovoljstva uporabnikov pa je visok.

zelena prodajna mesta