Odpadki

Z odpadki ravnamo celovito in dosledno upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki. S tem ne vplivamo le na varovanje okolja, ampak tudi na ekonomiko poslovanja.

Velik poudarek dajemo preprečevanju nastajanja odpadkov in ločevanju odpadkov pri izvoru. Na vseh lokacijah Petrola uvajamo sistem ločevanja pri izvoru. Ločeno zbiramo odpadna olja, odpadni papir, odpadno plastiko, odpadne akumulatorje in druge nevarne odpadke. Na vseh bencinskih servisih imamo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Ker kljub temu nastaja precejšnja količina mešanih komunalnih odpadkov, uvajamo naknadno ročno ločevanje. Tako znižujemo količino mešanih komunalnih odpadkov in pridobivamo čistejše frakcije odpadkov.

Naš cilj je, da z ločevanjem odpadkov, optimiranjem števila zabojnikov in ustreznim označevanjem na posamezni lokaciji znižujemo količine mešanih komunalnih odpadkov in preprečimo, da na lokacijah počivališč zunanji obiskovalci odlagajo odpadke, kot so živalski ostanki, deli pohištva, plenice, …

Frakcije odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju lovilnikov olj, zbiramo ločeno.