Tla

Zmanjševanje nevarnosti onesnaženja tal v Petrolu zagotavljamo s celostnimi tehničnimi, organizacijskimi in preventivnimi ukrepi pri skladiščenje in transportu goriv.

Največjo nevarnost za onesnaženje tal v okviru naše dejavnosti pomenijo potencialna razlitja naftnih derivatov. Zmanjševanje nevarnosti onesnaženja tal v družbi zagotavljamo z izvajanjem ustreznih zakonskih, tehničnih, organizacijskih in preventivnih ukrepov na področju skladiščenja in transporta goriv.
Naš cilj je obratovanje brez nesreč, zato izvajamo stroge preventivne aktivnosti. Te so podprte s stalnim teoretičnim in praktičnim usposabljanjem zaposlenih delavcev ter pogodbenih sodelavcev za varnost (tako na področju rokovanja z gorivi kakor pri transportu), z rednim preventivnim vzdrževanjem varnostno pomembnih naprav, z izvajanjem zakonsko zahtevanih ali strokovno zahtevanih pregledov in preverjanj varnostnih naprav ter z doslednim izvajanjem sistema obvladovanja varnosti, ki ga presojamo in glede na ugotovljeno stanje sprejemamo korektivne in preventivne ukrepe za izboljšanje stanja varnostne kulture na lokacijah in v družbi Petrol.

Remediacija izkopane zemljine
Zaradi onesnaženja tal z ogljikovodiki smo v sodelovanju s strokovnjaki podjetja Ikema d. o. o. pridobili mnenje, da lahko uspešno izvedemo remediacijo zemeljskega izkopa. Vzpostavili smo testno polje za predelavo zemljine. Proces remediacije temelji na fizikalno-kemijski in mikrobiološki razgradnji kontaminanta (ogljikovodikov). Cilj remediacije zemljine je, da bo izkop z ogljikovodiki onesnažene zemljine primeren za vnos polnila pri gradbenih objektih.