Energija

Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in državah JV Evrope protagonist prehoda v nizkoogljično družbo. Strateško povečujemo lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, pripevamo k povečevanju energetske neodvisnosti, s celovito ponudbo energetskih in okoljskih rešitev za mesta, podjetja in gospodinjstva povečujemo energetsko učinkovitost. Povečujemo delež čistejših energentov in smo med motorji prehoda v trajnostno mobilnost.

Iz obnovljivih virov energije (veter, voda, sonce, bioodpadki, lesna biomasa) smo v letu 2020 proizvedli 98, 5 GWh električne in toplotne energije. Z energetskim upravljanjem dolgoročno znižujemo rabo energije za lastno dejavnost. Le-ta je leta 2020 znašala 39,7 GWh (v Sloveniji). Zadovoljni smo, da naša proizvodnja t. i. zelene energije bistveno presega porabo energije za našo dejavnost v Sloveniji. V prihodnje se bo presežek proizvodnje nad rabo še povečeval.

K energetski učinkovitosti pri gradnji in prenovi prodajnih mest in drugih objektov v Petrolu pristopamo multidisciplinarno. V vsak objekt vgradimo najbolj učinkovite rešitve glede na vložena finančna sredstva. Naši objekti so ekonomsko učinkoviti, zmanjšujejo rabo energije in naravnih virov ter s tem vplive na okolje.

Trajnostna zgodba : Fotovoltaika

Predvajaj