28. seja skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 5.2.2018 sklicuje 28. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v četrtek, dne 26.4.2018, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za prijavo s pooblastilom so v pripetih dokumentih.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Priponke
Datum

9.3.2018 0:00

* * *