Na Ljubljana Forumu o energetski prenovi 48 objektov v Ljubljani

Potem, ko so v zadnjem tednu septembra, ponosno odpirali vrata energetsko saniranih objektov v Ljubljani, med njimi dva največja Dvorana Kodeljevo in Kopališče Tivoli, so v četrtek, 4. oktobra 2018, projekt Mestne občine Ljubljana s konzorcijem družb Petrol in Resalto, predstavili širši javnosti na Ljubljana Forumu. Hkrati pa je bila to odlična priložnost za nadaljevanje uspešnega sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu, saj so na ta dan podpisali novo pogodbo za energetsko prenovo še 11 objektov, in sicer med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem partnerjev Petrol, Resalta in Javna razsvetljava.

Na Ljubljana Forumu 2018 so si lahko obiskovalci prvič uradno ogledli film, ki prikazuje razsežnost projekta Energetska prenova Ljubljane. Hkrati pa sta na ta dan Mestna občina Ljubljana in družba Petrol, v imenu celotnega konzorcija, ki vključuje še podjetji Resalta in Javna razsvetljava, podpisali novo pogodbo, ki narekuje prenovo še 11 dodatnih objektov v Ljubljani in njeni okolici.

Pred podpisom nove pogodbe je Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola, v svojem uvodnem govoru dejal, da je Petrolova vizija pomagati mestom na poti transformacije v nizkoogljično družbo ter da ta postanejo digitalna, pametna in zelena. Dolgotrajna partnerstva z mesti so za Petrol ključnega pomena in ponosni so, da so z njihovimi energetskimi in okoljskimi rešitvami prepoznani kot eden ključnih partnerjev v jugovzhodni Evropi.

Pomen sodelovanja med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta je v svojem govoru predstavil tudi Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu: »Projekt Energetska prenova Ljubljana je največji projekt javno-zasebnega partnerstva do sedaj v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva. Izvedba tako kompleksnega projekta je možna samo s sodelovanjem in dobro koordinacijo sodelavcev, tako v javnem kot tudi na strani zasebnega partnerja. Hkrati pa Petrol s svojim sodelovanjem dokazuje, kako oblikovati prave in celovite rešitve, pomagati pri financiranju in izvajanju ukrepov ter kako učinkovito izvajati energetsko upravljanje sistemov in izobraževanje uporabnikov, kar pomaga pri prehodu mest v pametna in zelena središča, prilagojena potrebam ljudi, kot tudi prijazna do okolja.«

Na uspešno sodelovanje je ponosen tudi Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana, ki je med drugim dejal, da je projekt EOL izjemnega pomena za vse generacije in da se veseli podobnih projektov na področju energetskih rešitev, ki še sledijo.

V popoldanskem delu dogodka je sledil še ogled primera dobre prakse na terenu, in sicer nedavno obnovljenega Centralnega kopališča Tivoli.

Energetsko sanirali 48 objektov in s tem ohranili kar 150 tisoč dreves

V Energetski prenovi Ljubljana so do sedaj energetsko sanirali 48 objektov, od tega 25 celovito. Skupna investicija v prenovo objektov znaša skoraj 15 milijonov evrov, sanirani pa so bili vrtci, osnovne šole, bazen, športne dvorane in javne zgradbe. V sklopu investicij se je na objektih izvedla prenova stavbnega ovoja, prenova oken in vrat, vgradnja toplotne izolacije strehe oziroma podstrešja, prenova plinskih in biomasnih kotlovnic, prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk ter prenova toplotnih postaj na sistem daljinskega ogrevanja. Prav tako so v objektih vgradili visokoučinkovite klimatske naprave za prezračevanje objektov, prenovili notranjo razsvetljavo objektov in vgradili termostatske ventile. S tem bo prihranjenih več kot milijon evrov letno, kar predstavlja približno 500 gospodinjstev. Prav tako pa so s sanacijami zmanjšali izpust toplogrednih plinov za približno za 3.000 ton letno, kar pomeni, da bo zmanjšanje CO2 v projektu na letni ravni takšno, kot ga na leto vsrka 150.000 dreves.

Kakšne energetske prenove še sledijo?

Glede na uspešno prenovo 48 objektov, bodo sedaj energetsko sanirali še 11 objektov, od tega 7 celovito. Tukaj bodo stopili v konzorcij z družbami Resalta in Javna razsvetljava Ljubljana. Skupna investicija pa znaša skoraj 5 milijonov evrov. Tudi v sklopu teh investicij se bodo izvedla prenova stavbnega ovoja, oken in vrat, vgradili bodo toplotne izolacije strehe oziroma podstrešja, prenovili bodo plinske kotlovnice in ogrevalne vire z vgradnjo toplotnih črpalk ter prenovo toplotnih postaj na sistem daljinskega ogrevanja. Vgradile se bodo še klimatske naprave za prezračevanje in prenovile notranje razsvetljave ter vgradnja termostatskih ventilov. Pri prenovi teh 11-ih objektov so zajamčeni letni prihranki v višini več kot 350 tisoč evrov, kar znaša ogrevanje in električno energijo za približno 85 gospodinjstev. Tudi te prenove bodo okolju prijazne, saj bodo s sanacijo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za kar 463 ton letno, kar pomeni, da bo zmanjšanje CO2 na letni ravni toliko, kot ga na leto vsrka 22.000 dreves.

Datum

5.10.2018 0:00

* * *