Občina Slovenska Bistrica in konzorcij družb Petrol d.d., Ljubljana, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana in Plistor, poslovni inženiring d.o.o podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Slovenska Bistrica

Ljubljana, 12. 6. 2018 Občina Slovenska Bistrica je danes, ob 10. uri, v Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb.

V juniju 2017 je Občina Slovenska Bistrica objavila javni razpis z naslovom »CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA«. Postopek konkurenčnega dialoga je potekal od jeseni 2017 in se končal z izborom ponudnika Petrol d.d., Ljubljana, v februarju 2018. Občina Slovenska Bistrica se je prijavila na razpis za kohezijska sredstva v začetku aprila 2018, sklep o odobritvi nepovratnih sredstev je bil s strani MZI-ja izdan dne 18. maja 2018.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Projekt energetske prenove javnih objektov občine Slovenska Bistrica bo izveden po principu javno zasebnega partnerstva (JZP) v 15 letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Projekt je zaradi obširnega nabora objektov razdeljen na dva sklopa. Sklop 1, ki zajema celovito energetsko prenovo 10 objektov, obravnava tehnološke kakor tudi gradbene ukrepe za katere je možna pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini 40 % investicije. Pri celovitih energetskih prenovah se bodo tako izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje. Sklop 2, ki zajema prenovo 6 objektov, pa je naravnan predvsem na sanacijo tehnoloških sistemov stavbe: sistemi ogrevanja, prezračevanja, hlajenja in sistemi razsvetljave.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 4.114.688,88 €. Večino investicije (87 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja le 13 % celotne investicije.

Zasebni partner (konzorcij družb PETROL d.d. in PLISTOR d.o.o.) investira 2.061.459,13 EUR (50,1 %), 1.432.585,67 EUR (34,82 %) so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občine pa znaša 620.644,08 € (15,08 %). Vsi zneski so brez DDV.

Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.218.830 kWh oz. 287.000 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 528 ton CO2 letno, kar je enako ekvivalentu 60 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v roku 5 mesecev.

Datum

20.6.2018 0:00

* * *