Obvestilo o prejetem pozivu Agencije za trg vrednostnih papirjev

Družba Petrol d.d., Ljubljana je dne 22.11.2018 prejela dopis Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 21.11.2018, s katerim nas poziva k odgovoru na zahtevo vlagatelja družbe Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper, da se ugotovi, da je zaradi sankcije mirovanja glasovalnih pravic v družbi Petrol d.d., Ljubljana, prepovedano njihovo uresničevanje in da ima tudi družba Petrol d.d., Ljubljana prepoved uresničitve teh pravic v skladu z Zakonom o prevzemih in sicer za delnice, ki jih ima v lasti Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Datum

23.11.2018 0:00

* * *