Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 3.1.2018 od družbe Slovenski državni holding, d.d. prejela obvestilo, da je Slovenski državni holding, d.d. na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 21.12.2017 na Republiko Slovenijo dne 22.12.2017 neodplačno prenesel 147.493 delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETG.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je prejela obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (P-DEL) od Republike Slovenije in od družbe Slovenski državni holding, d.d.

Družba Slovenski državni holding, d.d. je imela pred prenosom 412.009 delnic z oznako PETG, to je 19,7483%, po prenosu pa ima 264.516 delnic z oznako PETG, to je 12,6787%.

Republika Slovenija je imela pred prenosom 63.192 delnic z oznako PETG, to je 3,0289%, po prenosu pa ima 210.685 delnic z oznako PETG, to je 10,0985%.

Slovenski državni holding, d.d. tako ni več imetnik 147.493 delnic z oznako PETG, še vedno pa v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) izvaja glasovalne pravice.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Datum

5.1.2018 0:00

* * *