Petrol bo energetsko saniral objekte v občini Medvode

Včeraj, 5. aprila, je v Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik potekal slovesen podpis koncesijske pogodbe, med Občino Medvode in podjetjem PETROL d.d., za energetsko sanacijo treh vzgojno-izobraževalnih objektov v občini Medvode. V prihodnjih mesecih bodo obnovljene OŠ Simona Jenka Smlednik s telovadnico, Vrtec Medvode osrednja enota Ostržek in Podružnična osnovna šola Topol. V imenu Občine Medvode je pogodbo podpisal župan Nejc Smole, v imenu podjetja PETROL d.d. pa član uprave, mag. Rok Vodnik. Ukrepe na področju učinkovite rabe energije je predstavila Katarina Pogačnik iz podjetja Envirodual, energetska upravljalka občine Medvode, sam projekt pa je podrobneje predstavil Borut Gomboši, vodja projekta na Občini Medvode.

V skladu s sprejetim Odlokom o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode, se bodo ukrepi izvedli po modelu javno zasebnega partnerstva (energetsko pogodbeništvo), kar pomeni, da se investicija vrača preko prihrankov pri porabi energije. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sredstev. Decembra 2017 je bil sprejet sklep ministrstva o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini do 350.282,78 EUR, kar predstavlja 40% celotne vrednosti operacije. Projekt je tako sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada. Delež v višini 51% je strošek bodočega zasebnega partnerja, ki bo sanacijo javnih objektov izvedel. Z javnim naročilom je bilo kot zasebni partner pri projektu izbrano podjetje PETROL d.d., ki bo zagotovil 422.414,46 EUR. Preostanek v znesku 110.543,37 EUR (z upoštevanim DDV) bo zagotovila Občina Medvode. Ocenjena celotna vrednost projekta tako znaša 883.240,61 EUR.

Pripravljalna dela se bodo začela v tem mesecu, najbolj intenzivna gradbena dela pa bodo potekala v poletnih mesecih in bodo končana do začetka novega šolskega leta. V Vrtcu Medvode - enota Ostržek so predvideni investicijski ukrepi: toplotna izolacija fasade, zamenjava vseh svetilk, sanacija toplotne postaje in vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije ter vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje. V OŠ Simona Jenka Smlednik so predvideni investicijski ukrepi: zamenjava stavbnega pohištva, dodatno izoliranje fasade, toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega podstrešja, zamenjava kotla in energenta, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, zamenjava vseh svetilk ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije. Dela se bodo izvedla tako na objektu šole, kot tudi telovadnice. V POŠ Topol so predvideni investicijski ukrepi: toplotno izoliranje fasade in stropa nad neogrevano kletjo, toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava vseh svetilk, zamenjava kotla in energenta ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije.

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije bo podjetje PETROL d.d. zagotavljalo v času trajanja 15-letne koncesije. Zagotovljen pogodbeni prihranek energije je 286.646 kWh/leto pri porabi toplotne energije in 42.986 kWh/leto pri porabi električne energije. Predvideno je zmanjšanje emisije CO2 in sicer 133.965 kg/leto. V Petrolovih Energetskih rešitvah v javnem in komercialnem sektorju imajo dolgoletne izkušnje z energetskim pogodbeništvom. Različne rešitve za pametna mesta izvajajo že v preko 60 mestih v regiji. V Sloveniji so samo v lanskem letu izvedli celovite energetske sanacije objektov v občinah Ljubljana, Novo Mesto, Črnomelj in Hrastnik. Za ožji javni sektor so bila pred kratkim zaključena dela na objektu CŠOD Bohinj, v zaključevanju pa je projekt energetske sanacije sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.

Vse tri investicije so opisane na investicijskem portalu Občine Medvode:
Vrtec Medvode, OŠ Simona Jenka Smlednik,POŠ Topol.

Datum

6.4.2018 0:00

* * *