Petrol bo poskrbel za energetsko prenovo osnovne šole in zdravstvenega doma v Idriji z modelom energetskega pogodbeništva

Idrija, 14. november 2018 - Občina Idrija je v februarju 2017 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva, in sicer za energetsko prenovo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija. Postopek konkurenčnega dialoga je potekal v letih 2017 in 2018, ko se je usklajevalo več vzporednih aktivnosti na predmetnih objektih. V oktobru 2018 je bil izbran ponudnik Petrol d.d., Ljubljana.

Investicijska vrednost projekta energetske prenove znaša nekaj več kot 3 mio €, pri čemer znaša investicija družbe Petrol več kot 1,5 mio €, kohezijska sredstva predvidoma 1 mio € in sredstva občine nekaj manj kot 0,5 mio €.

Občina Idrija se je z omenjenim projektom v septembru 2018 prijavila tudi na razpis za kohezijska sredstva, vendar postopek pridobitve nepovratnih sredstev še poteka. Projekt je zaradi tega pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020, Ministrstva za infrastrukturo in vključuje kohezijska sredstva finančne perspektive 2014 2020.

Celovita energetska prenova se bo izvajala na objektih Osnovna šola Idrija ter Zdravstveni dom Idrija, ki sta dva izmed večjih objektov v občini. Projekt je trenutno v fazi projektiranja, izvedba je predvidena do ogrevalne sezone 2019/2020. Glede na stanje posameznega objekta bodo glavni ukrepi energetske prenove toplotna izolacija fasad, vgradnja toplotne izolacije na podstrešjih oz. strehah, zamenjava stavbnega pohištva ter vgradnja zunanjih senčil. Koncesija se podeljuje družbi Petrol d.d., Ljubljana za obdobje 15 let.

Potrebe po toploti se bodo zagotavljale iz sistema daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice v Modri dvorani. Razsvetljava se bo na osnovni šoli sanirala z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Vzpostavilo se bo tudi energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije. V sklopu projekta se bodo izvajala tudi druga dela za zagotavljanje celovitosti obnove obeh objektov (kot npr. vzpostavitev funkcionalnosti prostora za knjižnico oz. sanacija vhoda v zdravstveni dom ter prostor za urgenco).

Zagotovljeni pogodbeni prihranki toplote znašajo preko 600.000 kWh, zagotovljeni pogodbeni prihranki električne energije pa cca. 158.000 kWh, skupaj torej cca. 760.000 kWh. Povprečno to pomeni približno 50 % obstoječe rabe objektov ter skoraj 70 % prihrankov električne energije na osnovni šoli, predvsem zaradi obnove razsvetljave. Vrednost prihrankov za oba segmenta objektov znaša približno 195.000 € (brez DDV), skupaj z vzdrževanjem. Izjemnega pomena je tudi okoljski vidik, saj znaša zmanjšanje emisij CO2 200 ton, kar pomeni skoraj toliko, kot ga na leto vsrka 10.000 dreves.

Petrol investira v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v regijah in občinah, ker se zaveda vpliva energetske učinkovitosti tako na konkurenčnost, kot tudi na varnost oskrbe z energijo in izpolnjevanje zavez glede podnebnih sprememb. Na področju energetskega pogodbeništva je Petrol na trgu prisoten že vrsto let.

V letu 2017 so bile izvedene celovite energetske prenove objektov v občinah Ljubljana, Novo Mesto, Črnomelj in Hrastnik. Za ožji javni sektor so zaključeni objekt CŠOD Bohinj ter projekti energetske prenove sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Trenutno se izvajajo projekti v Metliki, Slovenski Bistrici ter konzorciju štajerskih občin, zaključena je energetska prenova drugega dela v Mestni občini Ljubljana. Tudi v letu 2019 se predvideva izvedba več projektov, med katerimi bo eden večjih celovita energetska prenova objektov v mestni občini Maribor.

Jože Torkar, Direktor Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju, je ob podpisu pogodbe povedal: »Trajnostna, zelena in pametna družba je del naše vizije in zato se v Petrolu trudimo prepoznavati izzive in priložnosti na poti transformacije v nizkoogljično družbo na vseh ravneh. Na področju pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih smo z več kot 18-letnimi izkušnjami pionirji v regiji. S svojim sodelovanjem pomagamo mestom tako pri financiranju, kot izvajanju ukrepov, predvsem pa pri oblikovanju pravih, celovitih rešitev ter izobraževanju uporabnikov. Za nas je ključno dolgoročno sodelovanje z mesti in seveda rezultat, ki služi vsem - torej pametna in zelena mesta, prilagojena potrebam osveščenih ljudi ter hkrati prijazna do okolja.«

KONTAKT ZA MEDIJE:
mag. Aleksander Salkič, Direktor Korporativnega komuniciranja
E-mail: petrol.pr@petrol.si
Telefon: +386 41 789 609

Datum

14.11.2018 0:00

* * *