Petrol energetsko obnovil Centralno kopališče Tivoli

Konec septembra je svoja vrata ponovno odprlo energetsko obnovljeno Centralno kopališče Tivoli. Mestna občina Ljubljana je v aprilu 2017 s konzorcijem družb Petrol in Resalta sklenila javno zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov MOL, kar predstavlja največji projekt javno-zasebnega partnerstva do sedaj v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah.

Projekt energetskih sanacij javnih objektov v Mestni občini Ljubljana je bil pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva v višini 14,9 milijonov evrov, s pričakovanim letnim prihrankom zaradi zmanjšane porabe energentov v višini približno milijon evrov. V sklopu teh projektov je bilo energetsko obnovljeno tudi Kopališče Tivoli, ki predstavlja največjo energetsko sanacijo posameznega objekta v okviru tega razpisa, in sicer v neto tlorisni površini 10.832 m2 in v skupni investicijski vrednosti 1.948.300 EUR (brez DDV).

Okolju prijazna obnova

Ob slavnostni otvoritvi kopališča Tivoli, ki je bila v sredo, 26. septembra 2018, je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković izpostavil, da je vesel, da Petrol kljub temu da je naftna družba, vlaga v okolje in da s tem pomaga ohranjati tudi planet. Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju, Petrol d.d., pa je ob tem poudaril, da so tovrstna sodelovanja prava pot. Predstavil je tudi zajamčene letne prihranke na objektu, ki znašajo več 147.230 evrov. Letni prihranki toplotne in električne energije znašajo 1.828 MWh, izpusti toplogrednih plinov CO2 pa so se zmanjšali kar za približno 486 ton letno. To pomeni, da bo zmanjšanje CO2-ja v objektu na letni ravni enako, kot ga na leto vsrka približno 24.300 povprečnih dreves, oziroma približno 57 ha gozda.

Pri energetski sanaciji so bili izvedeni energetski ukrepi energetskega upravljanja s povezavo sistemov na daljinski nadzor in upravljanje, prenove stavbnega ovoja z vgradnjo toplotne izolacije, prenove stavbnega pohištva, toplotne izolacije ravne strehe nad bazeni, toplotne izolacije poševne strehe in podstrešja, vgradnje sprejemnikov sončne energije površine, menjave petih prezračevalnih naprav, celovite sanacije toplotne podpostaje, vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja ter prenove razsvetljave z zamenjavo približno 1750 svetilk.

Petrol prepoznaven partner na področju energetsko učinkovitega vodenja mest

Prenova kopališča Tivoli je le ena izmed številnih energetskih prenov stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, ki potekajo okviru javno-zasebnega partnerstva s konzorcijem družb Petrol in Resalta po principu energetskega pogodbeništva. Skupaj bodo prenovili kar 48 stavb v Ljubljani, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, šole, vrtci, športni objekti in stavbe mestne uprave. S prenovami bodo znatno zmanjšali porabo energentov, prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično znižali emisije toplogrednih plinov.

S tovrstnimi projekti Petrol napreduje v smeri zelenih pametnih mest in postaja prepoznan partner v državi na področju energetsko učinkovitega vodenja mest ter same pametne infrastrukture v mestih. Petrol se je v svoji viziji do leta 2022 zavezal trajnostnemu razvoju, zato so projekti energetske sanacije, ki potekajo v partnerstvih z občinami za družbo Petrol izjemnega pomena. V Petrolu se zavedajo, da bodo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije.

Datum

28.9.2018 0:00

* * *