Petrol ima Najboljše letno poročilo med velikimi družbami ter Najboljše letno poročilo v analizi poslovanja in načrtih za leto 2017

Poslovni dnevnik Finance je letos že devetnajstič zapored podelil nagrade najboljšim letnim poročilom. Petrol je prejel nagrado za Najboljše letno poročilo med velikimi družbami za leto 2017 (med subjekti javnega interesa po ZGD) ter za Najboljše letno poročilo v analizi poslovanja in načrtih za leto 2017. Ocenjevala in točkovala jih je strokovna komisija. V ospredju pozornosti nagrajencev so nefinančno poročanje, timska priprava poročila in prizadevanje za mednarodno prepoznavnost njihovih letnih poročil. Priznanja so podeljevali v sredo, 21. novembra 2018.

Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola: »Da je skupina Petrol sposobna doseči dobre poslovne rezultate tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah, je eno izmed glavnih sporočil letnega poročila. Zaradi našega zavedanja, da lahko gospodarskopolitični položaj vpliva na poslovanje podjetja, na Petrolu veliko pozornosti namenjamo analizi trgov, na katerih delujemo, in predvsem proučevanju najrazličnejših oblik tveganj ki bi lahko v kakršnikoli meri ali obliki vplivala na naše poslovanje. Sprotno spremljanje dogajanj na trgih, na katerih poslujemo, nam omogoča prilagajanje novonastalim razmeram, še preden se te oblikujejo, kar se kaže v našem uspešnem poslovanju. Preglednost poročanja je osnovna zaveza Petrola. Letno poročilo se prepleta v okviru dveh zelo zahtevnih gospodarskih panog energetike in trgovine. To so izjemno kompleksna področja, ki so glavni izzivi globalne skupnosti v prihodnje. Skupina Petrol seje kot prva energetska družba v Sloveniji zavezala k trajnostnemu razvoju. Svojo vlogo pri udejanjanju te strateške zaveze razumemo v dvojnem pomenu. Po eni strani osnovno dejavnost izvajamo z veliko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja, po drugi strani pa s poslovnimi programi in produkti aktivno spodbujamo trajnostno preobrazbo širše družbe. Vrednote skupine Petrol potrjujejo našo zavezo k odgovornemu poslovanju, ki vodi k dolgoročno uspešnemu ekonomskemu delovanju, ob sočasnem odgovornem odnosu do naših deležnikov in okolja. Letno poročilo smo znotraj Petrola pripravili kontroling, računovodstvo in korporativno komuniciranje, pri oblikovanju pa sodelujemo še z zunanjo agencijo.«

Datum

22.11.2018 0:00

* * *