Petrol in Unior z novo naložbo v sistemu ogrevanja Zreče

V Zrečah, v Kotlarni Dobrava v lastništvu Unior d.d., je v četrtek, 31. maja 2018, potekalo odprtje prenovljene kotlarne, v kateri poteka proizvodnja daljinske toplote za potrebe ogrevanja term UNITUR d.o.o. ter za ogrevanje centra mesta Zreče. Družbi Petrol d.d., Ljubljana in Unior d.d. sta s skupno naložbo stopili v celovito prenovo toplarne. Skupna vrednost investicije znaša 590.000 EUR, ki sta jo pogodbena partnerja Unior d.d. in Petrol d.d., Ljubljana pokrila v razmerju vsak 50%.

Družbi Petrol d.d., Ljubljana in Unior d.d. sta s ciljem povečanja zanesljivosti oskrbe z daljinsko toploto in zagotavljanja učinkovite rabe energije v letu 2017 pristopili k celoviti obnovi Kotlarne Dobrava z umestitvijo dveh visoko učinkovitih plinskih kotlov moči 1.200 kW in 2.700 kW ter kogeneracijskega postroja električne moči 391 kW za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Novi kogeneracijski postroj bo obratoval skozi celo leto, medtem ko bo obstoječi, električne moči 637 kW, obratoval samo v času kurilne sezone. Projekt se je zaključil v mesecu aprilu 2018 z uspešno opravljenim zagonom kogeneracijskega motorja.

S posodobitvijo proizvodnih virov toplotne energije in umestitvijo visoko učinkovitega postroja za soproizvodnjo toplotne in električne energije, sta pogodbena partnerja povečala učinkovitost sistema, zmanjšali so se izpusti emisij toplogrednih plinov, odjemalci pa odslej imajo zagotovljeno dolgoročno, zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z daljinsko toploto.

Pri projektu je bil poseben poudarek namenjen vključitvi proizvodnih agregatov v najsodobnejši tehnično-informacijski sistem, ki ga razvija družba Petrol d.d., Ljubljana. S sistemom izvedena celovita avtomatizacija delovanja agregatov in naprav v objektu Kotlarne Dobrava predstavlja prvi korak pri vzpostavljanju pametne infrastrukture na sistemu daljinskega ogrevanja v Občini Zreče.

Petrol d.d., Ljubljana in Unior d.d. že vrsto let uspešno sodelujeta na energetskem področju in sta v zadnjih letih uspešno izvedla skupaj že osem projektov v okviru energetskega pogodbeništva. Uspešno poslovno sodelovanje Petrol d.d., Ljubljana in Unior d.d. načrtujeta tudi v prihodnje. V pripravi že imata nove energetske projekte, ki bodo realizirani v prihodnjih letih na osnovi sovlaganj obeh partnerjev.

Datum

5.6.2018 0:00

* * *