Petrol je starejšim prijazno podjetje

Zlata nit je vseslovenski izbor najboljših zaposlovalcev. V enajstih letih je izbor najboljših prerasel v široko mrežo deležnikov, ki so v četrtek, 29. marca, na konferenci Zlata nit 2017 delili svoje znanje in navduševali vse, ki skrb za ljudi postavljajo v središče uspešnega poslovanja. V sklopu konference je Petrol skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje predstavili zaposlitveni izziv na Fresh način. Letošnja novost v projektu Zlata nit pa je bila večerna podelitev priznanj Starejšim prijazno podjetje. Petrol je omenjeni naziv osvojil v kategoriji velikih podjetji.

Izbor Zlata nit je edinstven medijsko-raziskovalni projekt, ki izbira in nagrajuje najboljše zaposlovalce leta. Letošnja novost v projektu je bila podelitev priznanja natečaja Starejšim prijazno podjetje - Z leti še vedno ZAvzeti. Posebno priznanje v kategoriji velikih podjetij je prejel Petrol. Priznanje je v imenu Petrola prejela Nina Potisek, direktorica Procesne podpore in direktorica Ravnanja s človeškimi viri. Med srednje velikimi podjetji je priznanje prejelo Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., v kategoriji malih podjetij pa KENS, d. o. o..

Starejšim prijazno podjetje je priznanje delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial, cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost. Natečaj Starejšim prijazno podjetje je nastal v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS, ki do leta 2022 izvaja projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI. Na natečaju so lahko sodelovala podjetja, ki imajo vsaj 15 odstotkov zaposlenih, ki so starejši od 45 let, izvajajo ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni ne odstopajo od drugih starostnih skupin ter po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balance Score Card) poslujejo uspešno.

»Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti«

Tako se je glasila letošnja rdeča nit konference Zlata nit 2017, ki je potekala pred večerno podelitvijo in kjer so številni strokovnjaki delili svoje znanje ter navduševali vse, ki skrb za ljudi postavljajo v središče uspešnega poslovanja. V konferenčnem delu so lahko obiskovalci prisluhnili zanimivim omizjem, številnim predavanjem in predstavitvam izbranih Zlatih praks. Med izbranimi praksami je bil tudi Zaposlitveni izziv na Fresh način, ki ga je Petrol pripravil v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Predstavitev je vodila Nina Potisek skupaj z Barbaro Vrtačnik, direktorico območne službe Ljubljana, ZRSZ. Med drugim sta obiskovalcem predvajali tudi video, ki je nastal v sklopu projekta.

Po končanem konferenčnem delu je sledila slavnostna podelitev, kjer so poleg priznanj Starejšim prijazno podjetje podelili še priznanja najboljšim zaposlovalcem. Letos so bili za najboljše zaposlovalce prepoznani Intera, RSL merilna tehnika in A1. Zlata nit je tokrat združila 89 podjetij in organizacij, ki so se odločili za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo.

Več o izboru Zlata nit

Izbor Zlata nit je nastal na pobudo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d.d. ob sodelovanju ekonomskih (EF) in kadrovskih strokovnjakov (FDV in FF) Univerze v Ljubljani. Gre za prepoznavanje in promoviranje najboljših zaposlovalcev kot tudi za preverjanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. S promocijo najboljših praks na področju zaposlovanja želijo s projektom vplivati na bolj dinamičen razvoj delovnih mest in prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

Datum

5.4.2018 0:00

* * *