Petrol na Dunaju digitalizira daljinsko ogrevanje

Družba Petrol in Wien Energie z Dunaja sta konec decembra 2017 podpisali pogodbo o izvedbi prve faze digitalizacije omrežja daljinskega ogrevanja za mesto Dunaj. Petrolu je uspelo posel dobiti predvsem po zaslugi dobrih referenc doma in v regiji, saj v Sloveniji že upravljajo 22 omrežij, ki s toploto oskrbujejo meščane. Pametna omrežja daljinskega ogrevanja je Petrol že zgradil, ali pa jih še postavlja, v Sofiji, Beogradu, Novem Sadu, Ljubljani, Mariboru, Velenju, Trbovljah, Zagrebu, Osijeku, Sisku, Tuzli in Bolzanu.

Distributer energije Wien Energie se je odločil, da bo mestu zagotovil še zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s toploto, zaradi pametnega vodenja proizvodnje, distribucije in odjema toplote pa bodo tudi porabili manj primarne energije za daljinsko ogrevanje kot prej. S Petrolom je tako podpisal pogodbo za prvo fazo digitalizacije daljinskega ogrevanja (DISNet-DH, Digital Intelligent Smart Networks District Heating). S pomočjo rešitev Petrola bo omrežje daljinskega ogrevanja na Dunaju delovalo bolj neodvisno, ekonomično in optimalno. Z vzpostavitvijo termodinamičnega hidravličnega modela omrežja, ki bo zajemal in obdeloval vse ključne podatke o delovanju sistema v realnem času, bo sistem tudi lažje vzdrževati. V Petrolu bodo termohidravlični model omrežja mesta Dunaj - t.j. celovit pregled odjemnih mest, toplovodnega omrežja in proizvodnih virov ter obratovalnih parametrov toplotne moči, temperatur, pretokov, tlakov ... izdelali do konca prve polovice tega leta. Model bo naročniku pokazal, kje so izgube in ozka grla v sistemu največje, kar naročniku olajša odločitev, kje naj investira, da bo to najbolj učinkovito oz. kar najbolje izboljšalo delovanje sistema ogrevanja.

Razvoj daljinske energetike prehaja iz tretje generacije, kjer so dovodne temperature od 80C do 100C, proti četrti generaciji, za katero bodo značilni nižji temperaturni režimi po meri odjemalcev, nižje toplotne izgube, diverzifikacija proizvodnih virov, uporaba obnovljivih virov in akumulacija toplote. S tem si bo Dunaj v prvi fazi implementacije omogočil natančno in zanesljivo znanje o delovanju in stanju omrežja, kar predstavlja osnovo za vse prihodnje razvojne načrte od širitve omrežja, priključitve novih odjemalcev, rehabilitacije proizvodnih virov, toplovodnega omrežja in toplotnih postaj ter za vso potrebno napovedno analitiko, ki zajema izredne dogodke, varnostne načrte, načrte ravnanja ob prelomih ali poškodbah omrežja ter načrte vzdrževanja.

Projekt bo potekal v več fazah, pri čemer bodo upoštevani strateški cilji naročnika, kot so zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe s toplotno energijo pri najnižjih možnih stroških, temperaturna optimizacija proizvodnje in distribucije toplote do končnih uporabnikov, zniževanje in napoved rabe primarnih energentov ter podaljševanje življenjske dobe toplovodnega omrežja. V prvi fazi bo tako uvedeno programsko orodje, s katerim bo Wien Energie omogočeno pametno upravljanje mreže z namenom doseči čim višje prihranke oziroma nižje stroške obratovanja.

S tem projektom postaja Petrol še pomembnejši in prepoznavnejši igralec v Evropi na področju pametnih tehnologij v mestih in partner pri energetsko učinkovitem vodenju mest ter urbaniziranih naselij. Na sistemih daljinskega ogrevanja Petrol lokalnim skupnostim tako ponuja učinkovito upravljanje obstoječih sistemov ali izgradnjo novih energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja.

Pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti je oskrba s toploto za ogrevanje, ki jo izvaja preko sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Oskrba z daljinsko toploto zajema sisteme ogrevanja, kjer se toplota proizvaja v eni ali več kotlovnicah ter se distribuira po vročevodnem omrežju do končnih odjemalcev. Projekt na Dunaju predstavlja za Petrol odlično referenco pri pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji. V Petrolu ocenjujejo, da jim bo omenjeni posel na Dunaju olajšal širjenje še v druga mesta v Avstriji, kot so Linz, Celovec in Salzburg. V prihodnjih štirih letih želijo pametna omrežja daljinskega ogrevanja vzpostaviti še na Madžarskem, Češkem, Slovaškem in na Poljskem.

Konec leta 2017 je skupina Petrol upravljala 22 sistemov daljinskega ogrevanja. Od teh jih je 14 organiziranih kot izbirna gospodarska javna služba koncesija oz. podpisana koncesijska pogodba z občino. Preostalih osem sistemov daljinskega ogrevanja se izvaja kot tržna dejavnost ali lastniški distribucijski sistem, kar pomeni, da je pogodba podpisana z uporabniki. Petrol je s storitvijo tehnično-ekonomske optimizacije sistemov daljinskih ogrevanj pomagal povečati učinkovitost proizvodnje in distribucije toplote že v več kot 20 večjih sistemih daljinskega ogrevanja v regiji s skupno priključno močjo objektov več kot 14.500 MW.

Wien Energie je odgovoren za zanesljivo dobavo električne energije, zemeljskega plina, toplote in hlajenja za približno dva milijona ljudi, 230 tisoč komercialnih in industrijskih odjemalcev ter 4.500 kmetijskih podjetij na širšem območju Dunaja. Poleg proizvodnje energije se ukvarjajo tudi z recikliranjem odpadkov, energetskim svetovanjem, energetskimi storitvami, upravljanjem objektov in telekomunikacijami. Wien Energie uvaja tudi inovativne poslovne modele vključevanja meščanov v energetske projekte. Wien Energie zaposluje prek 2.600 strokovnjakov, s prodajo v višini 2,05 milijarde evrov, ki so jo dosegli predlanskim, pa se uvršča med 30 podjetij z največjimi prihodki v Avstriji.

Datum

6.3.2018 0:00

* * *