Skozi EU projekt Compile bo Petrol vzpostavil lokalno energetsko skupnost

Petrol je eden od 12 partnerjev v mednarodnem projektu Compile, ki ga sofinancira EU v okviru programa Obzorje 2020. Konzorcij partnerjev vodi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Petrol pa bo znotraj projekta vzpostavil energetsko skupnost v kraju Luče in vodil celotni sklop postavitve energetskih skupnosti, ki bodo vzpostavljene še v kraju Crevillent v Španiji, Križevcih na Hrvaškem, Rafini v Grčiji ter Lizboni na Portugalskem.

Namen projekta COMPILE je aktiviranje in uporaba lokalnih energetskih sistemov za podporo hitri rasti proizvodnje iz OVE v delih omrežja, v katerih nastopajo omejitve ter spodbuditi prehod iz centraliziranega sistema s pasivnimi uporabniki v prožno omrežje z aktivnimi uporabniki in energetskimi skupnostmi. Namen preobrazbe je povečati integracijo OVE ter izboljšati zanesljivost oskrbe brez tradicionalne ojačitve omrežja. COMPILE združuje prizadevanja operaterjev distribucijskega omrežja, tržnih udeležencev ter skupnosti aktivnih uporabnikov, saj je za proces decentralizacije ključna aktivna vloga končnega uporabnika. S projektom želimo bolje razumeti način kako je možno nove decentralizirane rešitve vključiti v obstoječ centraliziran sistem na ekonomsko učinkovit način. Projekt COMPILE se osredotoča na prednosti, ki jih lahko sodelovanje uporabnikov skozi energetske skupnosti na koordiniran način ponudi pri reševanju trenutnih težav na obstoječemu omrežju, s čimer se izognemo visokim stroškov ojačitve omrežja in hkrati omogočimo visok delež OVE v omrežju.
Petrol ima v samem projektu izjemno pomembno vlogo, saj mu je bilo poleg vzpostavitve energetske skupnosti v kraju Luče zaupano tudi vodenje celotnega sklopa postavitve pilotnih projektov vzpostavitve energetskih skupnosti, ki bodo vzpostavljene tudi v kraju Crevillent v Španiji, Križevcih na Hrvaškem, Rafini v Grčiji ter Lizboni na Portugalskem.

Vzpostavitev energetske skupnosti v Lučah
V kraju Luče se zaradi lokalno relativno šibkega energetskega omrežja pogosto srečujejo z izpadi na električnem omrežju. Izpadi so predvsem pogosti v času bolj ekstremnih vremenskih pojavov (nevihte). Glavni cilj vzpostavitve energetske skupnosti v Lučah je zato povišati stopnjo samooskrbe ter predvsem tudi povišati zanesljivost oskrbe v energetskem sistemu, ki ima že sedaj relativno visok odstotek proizvodnje iz obnovljivih virov. V okviru pilotnega projekta se bo za doseganje ciljev na distribucijsko omrežje Elektra Celja v Lučah priključilo dodatne sončne elektrarne (cca. 110 kW), hišne hranilnike električne energije (cca. 65 kWh), sistemski hranilnik električne energije ter polnilnico EV. S sistemom celovitega upravljanja z energijo bo obratovanje in upravljanje celotnega sistema energetske skupnosti izvajal Petrol, s čimer bo omogočil doseganje zastavljenih ciljev, minimizacijo stroškov električne energije skupnosti in nadaljnjo vključitev proizvodnje iz OVE, ki brez predvidenih ukrepov zaradi stabilnosti omrežja ne bi bila več mogoča. Z viški električne energije pa se bo lahko nadalje trgovalo na trgu električne energije ali se jih namenilo za sistemske storitve operaterju omrežja. S celovitim pristopom bodo omogočili koristi za vse udeležence energetske skupnosti, tako končne uporabnike kot distribucijskega operaterja in operaterja prenosnega omrežja. Celoten sistem bo predstavljal prvo tako energetsko skupnost v Sloveniji, ki bo lahko v celoti sama pokrila potrebe po električni energiji zgolj iz proizvodnje iz OVE.

Shema rešitve energetske skupnosti v Lučah, ki jo bo vzpostavil Petrol:

Datum

22.11.2018 0:00

* * *