Tretje druženje teama Petrol na Bledu

Tretje srečanje Teama Petrol je potekalo 3.6.2015 na Bledu. Predsednik uprave družbe Petrol je izpostavil vrednote, ki združujejo člane Teama Petrol, predavanja pa so bila tokrat motivacijsko naravnana. S športniki je svoje metode in izkušnje za doseganje izjemnih rezultatov delil psiholog Aleksander Zadel, ki učinkovito mentorira ljudi, da na podlagi lastnih potencialov in želja, razvijejo suverene in avtonomne rešitve s katerimi povečajo osebno zadovoljstvo in učinkovitost.

Trije svetovni prvaki iz Teama Petrol (Dejan Zavec, Jakov Fak in Miha Hrobat) so delili svoje izkušnje z ostalimi člani Teama Petrol. Četrti svetovni prvak, Žan Košir, pa se pogovoru zaradi poškodbe žal ni mogel pridružiti in je le na daljavo izrazil svojo pripadnost Teamu Petrol.

S strani družbe Petrol so bile predstavljene usmeritve glede sponzorskega sodelovanja, različne vidike uspešnega sodelovanja med sponzorji in sponzoriranci pa je predstavila športna agencija Sportelement.

Na srečanju so športniki izrazili podporo krvodajalstvu, saj so že od začetka Petrolove krvodajalske akcije Daruj energijo za življenje njeni ambasadorji. Njihova podpora je bila naslednji dan, ob dnevu krvodajalcev, simbolno predana na Zavodu za transfuzijsko medicino.
Srečanje se je tokrat zaključilo s poletnim sankanjem, tekmovanjem, pri katerem so vsi uspešno prišli na cilj.

Datum

6.3.2015 12:53

* * *