Med inženirkami leta tudi Petrolovka Blaženka Pospiš Perpar

9. januarja 2019 se je v Cankarjevem domu v Ljubljani odvila slavnostna razglasitev prvega slovenskega izbora za Inženirko leta, ki v središče izbora ne postavlja inženirskih dosežkov posameznic, temveč med desetimi nominirankami prepoznava njihov potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Med nominirakami je bila tudi Petrolovka Blaženka Pospiš Perpar, diplomirana inženirka strojništva in magistra ekonomije, direktorica za tehniko in trženje Petrolovih energetskih rešitev v Energetskih rešitvah v javnem in komercialnem sektorju.

Časten naziv Inženirka leta 2018 pa je prejela Dora Domajnko, magistrica elektrotehnike in razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika. Kipec sta ji podelila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer ter minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Poslanstvo in cilj izbora Inženirka leta

Poslanstvo izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje Inženirka leta. V Evropi je namreč na študijskih področjih STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics) le dobra četrtina deklet, v Sloveniji ena tretjina. Med pomembnimi vzroki, da se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta tudi pomanjkanje zgledov ter neustrezna obrazložitev pomena vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe. Cilj izbora Inženirka leta je s spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo in kako s svojim znanjem ter delom prispevajo k napredku.

10 nominirank izmed 29 kandidatk

Med letošnje nominiranke so bile izmed 29 kandidatk uvrščene: Andra Dodič, Kolektor Group d.o.o.; Blaženka Pospiš Perpar, Petrol d.d., Ljubljana (na fotografiji levo); Dora Domajnko, RLS Merilna tehnika d.o.o.; Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko UL in Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija; Jagoda Tančica, Akrapovič d.d.; Janja Žagar, Lek d.d.; Maja Golubovič, Pomgrad d.d.; Marjana Krajnc, Danfoss Trata d.o.o.; Nataša Grlj, Hella Saturnus Slovenija d.o.o. in Nina Zalaznik, Iskraemeco d.d.

Od nevidnosti k navdihu

Blaženka Pospiš Perpar je v vlogi direktorice za tehniko in trženje Petrolovih energetskih rešitev v Energetskih rešitvah v javnem in komercialnem sektorju odgovorna za usklajenost izvajanja procesov prodaje, tehničnih rešitev, gradnje in upravljanja. S koordinacijo delovanja posameznih organizacijskih enot pri posameznih projektih skrbi za pravilno izvajanje in učinkovitost, hkrati pa s specifičnimi znanji dopolnjuje aktivnosti na strateškem nivoju.

Ob svoji nominaciji za inženirko leta mladim dekletom, ki se za študij še odločajo, sporoča: »Iz poteka moje kariere lahko dekleta vidijo, da se da tudi na tem, izrazito 'moškem področju', s svojim aktivnim delovanjem doseči, kar si zastaviš. Stalno sem si prizadevala, in si seveda še, za svoj osebni razvoj. Nenehno izobraževanje in usposabljanje ter želja po osebnem doprinosu mi je omogočila napredovanje na različnih področjih, bodisi na tehničnem ali poslovnem, tako v malem kot velikem podjetju.«

O Blaženki Pospiš Perpar

Po diplomi leta 1985 se je zaposlila kot projektantka na daljinskem ogrevanju v podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., kjer je leta 1999 sprva sprejela izziv vodenja oddelka razvoja, po petih mesecih pa postala direktorica sektorja za daljinsko ogrevanje, ki ga je vodila vse do konca leta 2002. Velik karierni premik je naredila s prestopom v podjetje El-tec Mulej, d.o.o., ki ga je leta 2012 prevzel Petrol. Tu je sprva sprejela izzive vodenja projektov, leta 2008 pa postala izvršna direktorica za tehniko in trženje. Vse od integracije podjetja Eltec Petrol v Petrol d.d., Ljubljana je direktorica za tehniko in trženje energetskih rešitev.

Njene strokovne izkušnje so bogate na področju vodenja projektov, projektiranja, nadzorništva ter sodelovanja pri izdelavi energetskih zasnov mest, energetskega pogodbeništva in v pripravi tehničnih predpisov. Zelo močna je v razvojno-raziskovalnem delu, ki obsega vpetost v aktivnosti tako IJS kot Inženirske zbornice Slovenije, Zveze strojnih inženirjev Slovenije, Slovenskega društva za energetiko, Nemškega združenja inženirjev za plin in vodo ter daljinsko ogrevanje in Evropskega združenja za daljinsko ogrevanje.

Svoje znanje predaja tudi skozi predavanja in poučevanja, kar izvaja že vse od začetka delovne kariere. Poučevala je več tehničnih predmetov, predava pa na strokovnih seminarjih stanovskih združenj. Njena bibliografiji do danes šteje 34 strokovnih objav.

O izboru Inženirka leta

Izbor poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugimi sodelujočimi partnerji. Je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že osmo leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Dogodek Inženirka leta je prvi v letu 2019, ko svojo 100-letnico praznuje Univerza v Ljubljani, ki je dala zagon slovenskemu inženirstvu, svetu pa številne inovatorje in inovacije.

Nominiranje za izbor inženirka leta

Inženirke leta

Datum

11.1.2019 0:00

* * *