Petrol že osmič zapored prejemnik priznanja Ugleden delodajalec

Petrol d.d., Ljubljana je že osmič zapored prejemnik priznanja Ugleden delodajalec. Največji zaposlitveni portal MojeDelo.com je namreč že osmič podelil nazive ugledni delodajalec. Pri tem Petrol kot zaposlovalec v kategoriji energetika in elektroindustrija na lestvici najuglednejših zavzema 1. mesto. Najuglednejše delodajalce so razglasili na slavnostni podelitvi 22. 1. 2019 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Nagrado je v imenu Petrola prevzela Sausan Julević, kadrovica v Petrolovem sektorju Ravnanje s človeškimi viri.

V Petrolu se zavedajo, da pozitivno zunanjo podobo podjetja in ugled delodajalca ustvarjajo predvsem dobri rezultati in zavzeti zaposleni. Zato vlagajo in skrbijo za dobre delovne pogoje, varno in kakovostno delo, izobraževanje in razvoj zaposlenih. Zavedajo se, da je pomembno kako zaposlene vodijo, kako v podjetju komunicirajo in kakšne vrednote živijo. Da so na trgu prepoznani kot ugleden delodajalec so zaslužni tudi medsebojni dobri odnosi pri delu s katerimi dosegajo odlične poslovne rezultate. Vse to se odraža tudi navzven.

Nina Potisek, direktorica Ravnanja s človeškimi viri v Petrolu: »Prejeto priznanje potrjuje, da iskalci zaposlitve Petrol prepoznavajo kot stabilno, razvojno naravnano podjetje, z odličnimi poslovnimi rezultati in zadovoljnimi zaposlenimi. Prepoznavajo, da veliko vlagamo v razvoj zaposlenih, v njihovo karierno in osebno rast, da delovno okolje gradimo na spoštovanju, zaupanju, samoiniciativnosti in timskem delu, da nudimo nadpovprečno plačo v industriji, da nagrajujemo presežke in ekipe, da nudimo fleksibilen delovni čas in delovno okolje, da veliko vlagamo tudi v šport, druženje in krepitev zdravega življenjskega sloga.«

V Petrolovem jedru energetske dejavnosti so zaposleni. Njihovo delovanje vodijo spoštovanje do soljudi, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem kar počnejo. Spodbujajo raznolikost in jo vidijo kot svojo moč. Kot delodajalec so prepoznavni za svojo odličnost, ki jo izkazujejo na vseh področjih, poleg priznanja Ugleden delodajalec tudi s priznanjem TOP 10 gospodar znanja, privlačen delodajalec, starejšim in družini prijazno podjetje.

O raziskavi Ugled delodajalca

Raziskavo Ugled delodajalca na slovenskem trgu izvaja zaposlitveni portal MojeDelo.com. S tovrstno raziskavo kandidati na trgu dela sporočajo, katera podjetja imajo v Sloveniji najvišji ugled kot delodajalci. V raziskavi, ki je bila izvedena že osmič, je sodelovalo več kot trinajst tisoč anketirancev, ki so po različnih kriterijih ocenjevali ugled posameznih slovenskih podjetij. Najvišja stopnja vrednosti blagovne znamke podjetja kot delodajalca je, ko neko podjetje pomeni iskalcu zaposlitve prvo izbiro. To pomeni, da si iskalec močno želi zaposlitve pri tem delodajalcu. V Petrolu se močno želi zaposliti kar 24 % kandidatov. Ugled Petrola kot delodajalca je nadpovprečen glede na zajeta podjetja v raziskavi tudi sicer in kaže na močno blagovno znamko delodajalca. Kaže tudi rast ugleda delodajalca.

Datum

29.1.2019 0:00

* * *