Petrol podelil certifikate performance coachom

Coaching je integracija znanj v veščine. S tem bi se strinjalo tudi 16 novih performance coachov, ki so svoje certifikate prejeli v četrtek, 21. februarja. Skupaj s channel coachi, ki so certifikate prejeli lansko leto, bodo v svojih prodajnih kanalih sodelavce usmerjali k izboljšavi prodajnih veščin, ki prispevajo k boljšim prodajnim rezultatom. Z vzpostavitvijo coaching kulture v Petrolu želijo spodbuditi poslovno in osebno odličnost.

»Coaching kulturo vzpostavljamo za hitrejše in učinkovitejše prilagajanje spremembam na trgu, za boljšo podporo doseganja strateških poslovnih ciljev in aktivnosti ter kot učeča se organizacija tudi kot metodo v razvoju zaposlenih. Namen je izboljšati prodajne veščine, kar pomeni redno spremljanje izvajanja dogovorjenega prodajnega protokola pri poslovnih strankah, podajanje povratne informacije o uspešnosti prodajnega pogovora in pravilnosti izvedbe,« je na podelitvi izpostavila Sabina Đuvelek, vodja coachinga v Petrolu.

Po uvodni predstavitvi mreže coachinga v Petrolu je sledila podelitev certifikatov. Poleg channel coachov in Sabine Đuvelek sta certifikate podeljevala še Nina Potisek, direktorica področja Ljudje, organizacija in sistemi v Petrolu ter Robert Bizjak, direktor Prodaje v Petrolu.

Datum

27.2.2019 12:00

* * *