Akcija ozaveščanja: Imam svojo vrečko

Petrol skupaj z ostalimi udeleženci sodeluje v kampaniji Ministrstva za okolje in prostor o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja v sodelovanju s trgovci poteka v mesecu septembru, v vseh slovenskih osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/19.
 
Posledica sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je visoka raven smetenja okolja (predvsem vodnega) in neučinkovita raba virov. Z vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.
 
Eden izmed najpomembnejših ukrepov za čim manj nastalih odpadkov je preprečevanje nastajanja odpadkov, kar naslavlja tudi kampanija »Imam svojo vrečko!« - vsako vrečko čim večkrat uporabimo, ker tudi s tem vsak posameznik vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo.
 
Več informacij boste našli tudi na : http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce

Datum

27.8.2018 12:43

* * *