Petrol je pripravljen na prihod električnih avtomobilov

Petrol je pričel uresničevati strategijo razvoja napajalnih mest za električne avtomobile. Po načrtih bo do konca letošnjega leta postavil okoli 10 polnilnih mest, prihodnje leto bo mrežo še širil, odvisno od potreb slovenskega trga.

Promet je eden večjih virov izpustov toplogrednih plinov, zato ne preseneča, da vse podnebne strategije vključujejo ukrepe na tem področju. V Petrolu se zavedamo, da je dolgoročen napredek mogoč le ob nenehnem varovanju okolja in vlaganju v razvoj najbolj okoljsko sprejemljivih rešitev. Zato v skladu s svojo zavezanostjo trajnostnemu napredku prevzemamo aktivno vlogo v preboju doslej energijsko najčistejših oblik mobilnosti. Skupaj s strokovnjaki in partnerji razvijamo rešitve, ki bodo omogočile nizkoogljično mobilnost. Sledimo najnovejšim dosežkom na tem področju ter sooblikujejo razvojna izhodišča za napredek pri raziskavah nizkoogljičnih energentov, porabnikov in infrastrukture.

Procesu e-mobilnosti smo se tako pridružili tudi v Petrolu. Pripravili smo strategijo, ki vključuje gradnjo številnih polnilnih mest za električne avtomobile, ki bodo stala tako na Petrolovih bencinskih servisih kot tudi pred hoteli, na parkirnih mestih, ob zgradbah raznih podjetij ter pred drugimi javnimi in zasebnimi ustanovami. Do konca letošnjega leta je predvidena postavitev okoli desetih polnilnih mest, v prihodnjem letu bodo s postavitvami nadaljevali,  odvisno od potreb slovenskega trga.

Strategija in nadaljnji razvoj predvidevata, da bo elektriko za polnjenje električnega avtomobila možno plačati na povsem enostaven način s plačilno kartico Petrol kluba, ki bo nosila zelen znak e-mobilnosti. Polnilna mesta bodo omogočala brezkontaktno avtorizacijo (avtorizacija zgolj s približanjem kartice), vse storitve, opravljene preko Petrola, pa bo možno poravnati enkrat mesečno s položnico.

Petrol pri razvoju infrastrukture čiste mobilnosti aktivno sodeluje v mednarodnem omrežju strokovnih združenj, podjetij in vladnih služb. Partner pri razvoju Petrolovega polnilnega omrežja, ki ga sestavljata infrastruktura polnilnic in procesni informacijski sistem, je podjetje Etrel. Petrol je tudi član neodvisnega Društva za električna vozila Slovenije, ki združuje interesne skupine raziskovalcev in proizvajalcev s področja razvoja električnih vozil ter pripadajoče infrastrukture. V kompetenčnem centru naprednih sistemov učinkovite rabe energije ima vlogo konzorcijskega partnerja. Kot koordinator delovne skupine sooblikuje na novih tehnologijah temelječe koncepte aktivnega elektroenergetskega omrežja z vključevanjem elektromobilnosti in pametnih omrežij, ki bodo preizkušena v slovenskem distribucijskem elektroenergetskem omrežju.

Kot partner organizacije CONOT smo se predstavili 27. in 28. oktobra na Mednarodni konferenci Emobility, ki jo organizira Kemijski inštitut Ljubljana s svojimi aktivnostmi in rezultati na področju e-mobilnosti. Ob istem času smo se udeležili tudi mednarodne predstavitve električnih vozil znamke Renault v Lizboni, kjer smo predstavili skupno vizijo pri soustvarjanju elektromobilnosti v Sloveniji.

Razvoj Petrolovega načrta električne mobilnosti sovpada s strategijo za konkurenčni prometni sistem: Promet 2050, ki jo je sprejela Evropska komisija 28. marca 2011. Načrt je namenjen izboljšanju mobilnosti in spodbujanju rasti ter zaposlovanja v prometnem sektorju ob zmanjšanju energetske odvisnosti od nafte iz uvoza in emisije ogljika za 60% do leta 2050. Eden od treh glavnih ciljev te strategije je zagotoviti, da v mestih ne bodo vozili avtomobili, ki uporabljajo "klasična goriva".

V prid nadaljnjemu razvoju električnih avtomobilov govori tudi dejstvo, da naj bi bilo po izračunih kitajskih oblasti do leta 2015 v Pekingu registriranih že okoli 100.000 avtomobilov, za njihovo polnjenje nameravajo postaviti kar 42.000 polnilnih mest.

Datum

16.11.2011 12:42

* * *