Petrol podelil nagrade najboljšim magistrskim nalogam v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko

Pogosto slišimo, da na mladih svet svoji. Na njihovih potencialih, znanjih in idejah. Kako pomembno je, da se že v času študija povezujemo z bodočimi intelektualci in morebitnimi zaposlenimi, se zaveda tudi Petrol, ki je stopil v sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, ter njihovim študentom ponudil pomoč pri pripravi zaključnih nalogah. Za njihovo energijo in odlične izpeljane magistrske naloge so bili tudi nagrajeni. Podelitev priznanj je potekala v četrtek, 7. marca 2019.

Četrtkovo popoldne v družbi Petrolovih predstavnikov in predstavnikov fakultete ter študentov je z uvodnim nagovorom začel Aleš Koželjnik, direktor področja Upravljanje energentov in energije v Petrolu. Udeležencem je predstavil dejavnosti Petrola in s tem mlade nagovoril, na katerih področjih lahko udejstvujejo svoje potenciale. Nato je bil k besedi povabljen izr. prof. dr. Andrej Gubina, predstojnik Laboratorija za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko, Unvierza v Ljubljani. Predstavil je njihovo poslanstvo, ekipo strokovnjakov in projekte, v katerih sodelujejo s številnimi organizacijami in podjetji.

Študentje dobili dostop do znanj, dva tudi zaposlitev
Med sodelujočimi podjetji je tudi Petrol, s katerim se povezujejo že več let. Ena od oblik sodelovanja je tudi nudenje podpore v obliki mentorstva pri izdelavi magistrskih nalog. S tem študentom omogočijo dostop do podatkov, študentskega dela in kasneje tudi do možne zaposlitve. V letu 2018 je v sodelovanje med fakulteto in podjetje stopilo pet študentov, štirje so uspešno končali magistrsko nalogo, kjer je bil v vlogi somentorja dr. Gašper Artač, Vodja centra upravljanja energij v Petrolu, dva študenta pa sta po končanem študiju dobila možnost zaposlitve ter denarno nagrado, ki sta jo prejela v četrtek, 7. marca 2019.

Nagradi sta prejela Gregor Gostinčar, ki je pripravil magistrsko nalogo z naslovom Model tržne optimizacije obratovanja enot soproizvodnje toplote in električne energije, ter Kujtim Dauti z naslovom Model ocene potenciala prožnosti objektov. Slednji je ob prejemu nagrade dejal: »Že ob predstavitvi tem magistrskih nalog in področja dela podjetja Petrol sem spoznal, da je v podjetju veliko zanimivih izzivov tudi zame. Prav zaradi tega sem se odločil za sodelovanje. Že prvi dan me je pričakala super ekipa in tekom dela sem spoznal, da je zanimivih izzivov še več, kot sem predvideval, ter da si s Petrolom želim dolgoročno sodelovanje. Z zaposlitvijo mi je to tudi omogočeno.«

Povezujejo se tudi v evropskem projektu Compile
Mentoriranje pri izdelavi magistrskih nalog pa ni edino sodelovanje med Petrol in Fakulteto za elektrotehniko. Povezali so se tudi v evropskem projektu Compile, ki ga sofinancira Evropska Unija preko programa Horizon 2020, katerega glavni namen je zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, izgradnjo energetskih skupnosti in ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Pomeni aktiviranje in uporaba lokalnih energetskih sistemov za podporo hitri rasti proizvodnje iz obnovljivih virov energije v delih omrežja, v katerih nastopajo omejitve, ter spodbuditi prehod iz centraliziranega sistema s pasivnimi uporabniki v prožno omrežje z aktivnimi uporabniki in energetskimi skupnostmi. Projekt se je začel v novembru 2018, povezuje 12 evropskih partnerjev in dva mednarodna, skupaj bodo ustvarili štiri tehnična orodja in orodja za ustvarjanje, ki jih bodo testirali na petih demo lokacijah. Med njimi je tudi slovenski kraj Luče, kjer Petrol želi ustvariti prvo energetsko skupnost v Sloveniji, ki bo lahko v celoti sama pokrila potrebe po električni energiji zgolj iz proizvodnje iz OVE. Celoten evropski projekt bo dobil svoj epilog v letu 2022.

Tudi letos sodelujejo pri izdelavi magistrskih nalog
Ob koncu dogodka je sledila še predstavitev novih magistrskih tem. Njihove glavne poudarke je predstavil dr. Gašper Artač, ki bo tudi tokrat v vlogi somentorja. Ob tem pa je povedal: »Sodelovanje s fakultetami je zelo pomembno pri iskanju mladih talentov. S takšnim načinom omogočimo mladim, da podrobneje spoznajo področja dela podjetja Petrola, jim damo v izdelavo realne izzive, hkrati pa mi lažje odkrijemo kvaliteten kader, ki ga drugače morda ne bi. Na tak način smo že zaposlili dva mlada nadobudna magistra, ki sta se zaradi sodelovanja že pri magistrski nalogi kot študenta, ob zaposlitvi tudi odlično vklopila v ekipo. Poleg tega s Fakulteto za elektrotehniko sodelujemo na področju prijav na nacionalne in evropske projekte, kar nam omogoča financiranje in razvoj novih področij, kateri pa predstavljajo prihodno usmeritev in razvoj Evropske unije. Tak primer je razvoj Energetskih skupnosti, katere razvijamo na projektu Compile.«

Datum

7.3.2019 17:00

* * *