Prodaja električne energije v Petrolu

Splošno

Petrol se je v začetku letošnjega leta aktivno vključil na trg elektroenergetike v Sloveniji. Ambiciozno zastavljen načrt za leto 2010 je obsegal postavitev celotne trgovalne infrastrukture za trgovanje z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji in sosednjih državah in pričetek prodaje električne energije končnim uporabnikom na območju Slovenije. Podlaga za kakovostno oskrbo potrošnikov z električno energijo in pripravo kakovostnih ponudb, s katerimi bo Petrol konkurenčen na trgu, je pridobitev kvalitetnih in zanesljivih količin električne energije na veleprodajnem trgu. Ker Petrol še ne razpolaga z zadostnimi proizvodnimi viri, je primoran potrebno električno energijo kupiti na trgu. To lahko zagotovi iz proizvodnih virov v Sloveniji ali pa na mednarodnih trgih po celotni Evropi. Vso potrebno električno energijo za leto 2011 je Petrol že zakupil po ugodnih cenah, tako da bodo vsi tisti, ki so se odločili za električno energijo iz Petrola, to tudi zagotovo dobili.
Vse leta so potekale aktivnosti za postavitev trgovalne infrastrukture in sistema učinkovite prodaje električne energije končnim uporabnikom. Vzporedno s tem pa so tekle tudi aktivnosti za prodajo električne energije končnim uporabnikom. Na področju elektrike namreč ločimo dva segmenta kupcev. To so poslovni odjemalci in gospodinjstva. Na obeh segmentih smo uspeli pridobiti znatno število kupcev in prodali preko 100.000 MWh električne energije za leto 2011.

Prodaja gospodinjstvom

Električno energijo iz Petrola smo pričeli ponujati gospodinjstvom v začetku leta. Prva resnejša akcija se je odvijala v pomladnih mesecih, kjer smo električno energijo ponudili v sklopu paketa na območjih, kjer ima Petrol koncesije za dobavo zemeljskega plina. Ta območja so Domžale, Mengeš, Trzin in Ravne ter Štore. V akciji nam je uspelo pridobiti skoraj 1000 gospodinjstev.
Največja akcija ponudbe električne energije gospodinjstvom se je začela septembra in je trajala do 15 oktobra. V akciji Priključi se na Petrol nam je uspelo pridobiti preko 2000 novih odjemalcev. Akcija, ki je potekala na celotnem območju Slovenije je bila zelo dobro sprejeta, saj so se za našo elektriko odločali odjemalci iz vseh koncev Slovenije. V času akcije smo prejemali dnevno povprečno med 50 in 70 pogodb v obdelavo. Vrhunec pa je bil zadnje dni akcije, kjer je bilo potrebno dnevno obdelati tudi 270 prispelih pogodb. Ob koncu decembra ima Petrol sklenjenih okoli 4.000 pogodb, število odjemalcev pa dnevno vztrajno narašča.

Na spodnji sliki je prikazana rast števila gospodinjstev, ki so se odločila za električno energijo iz Petrola.

Prodaja poslovnim odjemalcem

S pričetkom prodaje električne energije gospodinjstvom na celotnem področju Slovenije smo pričeli tudi s prodajo električne energije drugim poslovnim odjemalcem. Za razliko od gospodinjstev zahtevajo poslovni odjemalci bolj individualen pristop in izdelavo ponudb električne energije, ki so prilagojeni izključno njim. Ker ima Petrol že zelo dobro razvito mrežo trgovskih potnikov se je kot uspešna pokazala rešitev prodaje preko Petrolovih območnih enot veleprodaje. Sistem, ki smo ga uspeli postaviti v tem letu bo v popolnosti zaživel v začetku naslednjega leta. Petrol ima trenutno okoli 180 odjemalcev – pravnih oseb, večjih srednjih in manjših podjetij.

Datum

27.12.2010 0:00

* * *