Vrvežu študentov na Fakulteti za elektrotehniko predstavili karierne priložnosti

V ponedeljek, 18. marca 2019, se je Petrol na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko predstavljal študentom na JobFairu. Inženirje elektrotehnike v Petrolu zaposlujemo največ v Energetskih in okoljskih rešitvah, Upravljanju energentov in energije ter Inovativnih poslovnih modelih.

Študentje so se na Petrolovi stojnici ustavljali s poglobljenimi vsebinskimi vprašanji tehnične narave. Predvsem so jih zanimala področja energetskih rešitev (avtomatika), upravljanju energentov in energije (trgovanje), veliko zanimanja je bilo tudi za e-mobilnost. Veliko so spraševali tudi o praksi, počitniškem in študentskem delu, štipendijah in drugih oblikah sodelovanja. Še najbolj pa jih je pritegnil praktični prikaz Petrolovih rešitev.

Primož Kučan, iz Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju je predstavljal: »Predstavili smo jim naše delo, s čim se ukvarjamo, kakšne tehnologije uvajamo, kako se razvijamo, v katerem segmentu dela bi se nam lahko pridružili. Inženirje elektrotehnike potrebujemo na PLC krmilnikih, SCADA sistemih, digitalizaciji sistemov. Predstavljali smo jim naš produkt Tango, pa distribucijo in prodajo energije.«

Primož Gale, vodja administratorjev podatkovnih baz v Petrolovi Informatiki je študentom predstavljal »strojno učenje, umetno inteligenco, delo s podatkovno bazo, katere baze podatkov imamo in obdelujemo, po kakšnem konceptu delamo, kaj nameravamo početi v prihodnosti. Vse to jih je zelo zanimalo in veliko jih je izkazovalo interes za zaposlitev po študiju.«

Valerij Bartulović, načrtovalec za mobilne aplikacije v Petrolovi Informatiki je študentom predstavljal »način razvoja mobilnih aplikacij z mikro storitvami v ozadju, to je v gradnji povezav s Petrolovim zalednim sistemom. Torej, kako na sodoben način vpeljujemo nove digitalne kanale in jih povezujemo s poslovnim okoljem Petrola na primeru projekta elektromobilnosti.«

 

Z nastopom na JobFairu je Petrolu pomembno, da ga študentje spoznajo in začnejo prepoznavati kot delodajalca, pri katerem imajo odprto mnogo priložnosti za različne študijske smeri in interese. Alena Črne, vodja kadrovanja v Petrolu: »Študentje so bili presenečeni nad vsebino dela, ki ga nudimo, presenečeni, da smo velik igralec na področju energetskih rešitev, da razvijamo tako inovativne ideje kot energetske rešitve. Predvsem pa je pomembno, da si študentje, ki se bližajo koncu študija, lahko rečejo: Aha, na JobFairu sem videl, da tudi v Petrolu dela veliko inženirjev in delajo zanimive zadeve, zato bom stopil v stik z njimi.«

O študijski praksi, študentskem delu, štipendijah na Petrolu si preberite na Kariera: študentje in dijaki.

Datum

19.3.2019 0:00

* * *