Petrol izboljšuje učinkovitost javne razsvetljave na Hrvaškem

Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov danes postaja vse pomembnejše. Ne samo, da je razsvetljava najvidnejša infrastruktura mesta, poleg tega lahko tudi predstavlja bazno infrastrukturo pri razvoju pametnega mesta. Učinkovita in varčna javna razsvetljava poleg znižanja obratovalnih stroškov, zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, zagotavlja večjo prometno ter splošno varnost. Okolju prijazno razsvetljavo bo Petrol vzpostavili tudi v dveh hrvaških mestih, Sveti Ivan Zelina in Pušća.   

Mesto Sveti Ivan Zelina bo beležilo prihranke najmanj 10 let
V mestu Sveti Ivan Zelina v zagrebški županiji bo Petrol, po modelu zagotavljanja prihrankov energije, zamenjal preko 3.400 svetilk starih energetsko neučinkovitih svetilk javne razsvetljave. Celotna vrednost pogodbe znaša 1.760.000 eur z DDV, brez finančnega vložka oziramo zadolžitve mesta, saj gre za ESCO model, kjer investicijska sredstva zagotavlja Petrol. Po modelu zagotavljanja prihrankov energije bodo stare svetilke javne razsvetljave nadomestili z modernimi energetsko učinkovitimi in okolju prijaznimi LED svetilkami ter skrbeli za vzdrževanje sistema in doseganje prihrankov naslednjih 10 let. S projektom bodo ustvarili preko 2.500 MWh letnih prihrankov električne energije, obenem pa zagotavljali višjo varnost prometa in pešcev ter pomembno vplivali na zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Celoten sistem obnovljene razsvetljave bo implementiran v Tehnično-informacijski sistem TANGO, ki predstavlja enovit sistem za nadzor in analitiko, zasnovan tako, da presega vse potrebe današnjega poslovanja mest in upravljalcev infrastrukture. Mesto bo s tem pridobilo popoln pregled doseženih prihrankov in analitik.

Moderna, energetsko učinkovita in okolju prijazna razsvetljava tudi v Pušći
Prav tako bo Petrol s projektom obnove javne razsvetljave v mestu Pušča po modelu zagotavljanja prihrankov energije zamenjal okoli 1.000 svetilk javne razsvetljave z modernimi energetsko učinkovitimi in okolju prijaznimi LED svetilkami ter skrbel za vzdrževanje sistema naslednjih 10 let. Vrednost pogodbe znaša približno 610.000,00€ z DDV. Projekt izvedbe ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti sistema javne razsvetljave občini Pušča poleg doseganja preko 700.000 kWh letno prihrankov električne energije prinaša tudi moderno LED razsvetljavo, ki zagotavlja višjo kvaliteto življenja in svetlobnega ugodja ter hkrati zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in svetlobno onesnaževanje. Nad celotnim sistemom so uvedli merjenje in verifikacijo prihrankov električne energije.

Petrol se zaveda, da z omenjenimi rešitvami poleg izboljševanja energetske učinkovitosti prispeva svoj delček v procesu prehoda v nizkoogljično družbo.

Datum

12.4.2019 10:00

* * *