Trajnostna ali ekonomična oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje? Zakaj ne oboje?

Čista in trajnostna oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje je tema letošnje mednarodne konference Slovenskega združenja za energetiko (SZE), ki poteka od 31. marca do 2. aprila  v Portorožu.

Na osrednji okrogli mizi konference, na kateri je sodeloval tudi mag. Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu, je bilo izpostavljeno, da je vpričo globalnih trendov in sprememb, ki jih akterji oblikujemo v regiji, ključ ravno v povezovanju različnih deležnikov na področju energetike.

Lokalni igralci se pozicionirajo na regionalnem in globalnem trgu, vsak izmed členov pa ima svojo vlogo v verigi vrednosti. Zaradi sprememb v energetskih paradigmah je v ospredju učinkovitejše ravnanje z energijo ter seveda zmanjševanje porabe energije.

Glede na trende postaja edina resna alternativa trenutni situaciji krožno gospodarstvo. Energetika in povezane panoge se digitalizirajo, ključnega pomena pa postajajo inovacije ter novi poslovni modeli, s poudarkom na prehodu od produktov k storitvam.

Tudi v Petrolu smo se odzvali na družbene spremembe in ponudili svojo roko partnerjem v regiji pri uvedbi pametnih sistemov daljinskega ogrevanja. S pomočjo napredne operacijsko tehnološke (OT) / IoT platforme TANGO poskrbimo za gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in upravljanje sistemov v pametnih mestih in skupnostih.

V okviru konference smo vodili tudi sekcijo na temo smeri razvoja daljinskega ogrevanja in hlajenja, kjer smo izmenjali dobre prakse in ideje o drugačnih pristopih k trajnostni oskrbi s toploto, preureditvah distribucijskih omrežij, vključevanjem obnovljivih virov energije (sončne) in razvojem novih načinov daljinskega ogrevanja.

Datum

1.4.2019 0:00

* * *