Spremeni me, ljubica, še enkrat

Med 10. in 17. julijem 2019 je Ljubljana gostovala že 23. mednarodni poletni tečaj organizacije BEST, pod okriljem društva BEST Ljubljana, ki združuje visoko motivirane študente tehnologije in naravoslovja iz vse Evrope. Pod mentorstvom Aldijane Asanovski in Suvada Bajrića iz Petrola so med drugim raziskovali kako bi z genskim inženiringom pospešili proizvodnjo električne energije v bioplinarnah.

S tem so študentom omogočili, da Petrol podrobneje spoznajo kot energetsko družbo, ki se ukvarja z energetskimi in okoljskimi rešitvami, med njimi s proizvodnjo električne energije. Omogočili so jim osvajati nova znanja in spoznanja ter razvijati veščine in sposobnosti delovanja v mednarodnem teamu, v iskanju novih idej pa razmišljati izven okvirjev.

Letošnji poletni tečaj BEST 2019 z igrivim naslovom Change me baby one more time (op. ur. Spremeni me, ljubica, še enkrat) se je tematsko posvetil raziskovanju genoma in genskega inženiringa. Tečaja se je udeležilo 21 bodočih strokovnjakov iz področij biologije, biotehnologije, računalniškega inženiringa, strojnega inženiringa, kemije, nanotehnologije, medicinske psihologije, elektro inženiringa in gradbeništva.

V torek, 16. julija, se je Petrol z njimi družil na Fakulteti za elektrotehniko. Suvad Bajrić, direktor proizvodnje elektrike in energentov v Petrolu, jim je predstavil Petrol kot energetsko družbo in privlačnega delodajalca, Aldijana Asanovski, vodja bioplinarn v Petrolu, pa pridobivanje električne energije v bioplinarnah z izzivom za raziskovanje, in sicer kako bi s pomočjo genskega inženiringa prispevali k proizvodnji bioplina. Pri ocenjevanju rešitev v Petrolovi študiji primera sta sodelovala izr. prof. dr. Andrej Senegačnik iz katedre za energetsko strojništvo na Fakulteti za elektrotehniko ter strokovnjak računalništva in informatike Dik Medvešček Murovec.

Zmagovalna ekipa je predlagala, da bi »termofilnim bakterijam, ki so odporne na višje temperature, z genskim inženiringom dodali lastnosti mezofilnih bakterij. Mezofilne bakterije so namreč sestavni del bioplinarn in ker so odporne na večje temperaturne spremembe, je reakcija pridobivanja bioplina bolj stabilna, ampak zaradi nižjih temperatur počasnejša,« je povedala Asanovska. Gensko spremenjene bakterije bi z odpornostjo na temperaturne spremembe lahko pri višji temperaturi hitreje presnavljale biološke odpadke, proizvodnja bioplina bi bila enako stabilna kot pri nižjih temperaturah, reakcijski čas bi se skrajšal za 10 dni. Na tak način bi lahko predelali več bioloških odpadkov in pridobili več bioplina, ki bi ga lahko porabili kot energent za proizvodnjo električne energije in toplote. »Zmagovalna ideja ima visok potencial za izboljšanje proizvodnje bioplina, preden pa bi jo lahko uvedli pa potrebujemo čas v laboratorijskem raziskovanju, ki lahko traja tudi več let. Če bo kdaj v prihodnosti ideja realizirana, pa verjamem da bomo v Petrolu med prvimi, ki jo bomo implementirali,« zaključi Asanovska.

O organizaciji BEST in poletnem tečaju BEST 2019

BEST (Board of European Students of Technology), ki deluje že od leta 1989, je prostovoljna, nepolitična in neprofitna organizacija, ki združuje evropske študente tehnologije in naravoslovja in omogoča izmenjave med študenti po Evropi in komunikacijo ter sodelovanje med njimi.

Zajema 97 lokalnih BEST skupin ali LBG-jev (Local BEST Groups), ki se nahajajo v 34 državah Evrope. V BEST-u tako sodeluje več kot 3.800 evropskih študentov.

BEST Ljubljana je aktivno društvo, ki ga vodijo študenti. Člani imajo možnost dodatnega izobraževanja z obštudijskimi dejavnostmi. Združujejo študente, podjetja in univerzo, kar dosegajo z organizacijo različnih dogodkov, kot so inženirska tekmovanja, sezonski tečaji, motivacijski vikendi in predavanja/delavnice.

Letošnji poletni tečaj BEST 2019, ki ga je gostilo društvo BEST Ljubljana, se je posvetil temi genskega inženiringa, gensko spremenjenih organizmov in biogoriv. V vsega skupaj 23 akademskih urah je 21 udeležencev iz 11 držav prisluhnilo 5 predavanjem in okrogli mizi ter se posvetilo študiji primera iz Petrola. Poleg tega so obiskali še dve organizaciji, in sicer podjetje Acies Bio in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Vse aktivnosti so potekale v izvedbi profesorjev Univerze v Ljubljani, raziskovalca s Kemijskega inštituta in predstavnikov podjetij.

Datum

23.7.2019 14:17

* * *