Na 14. Blejskem strateškem forumu o priložnostih za trajnostni razvoj

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) je letos kot institucionalni partner sodeloval na poslovnem delu Blejskega strateškega foruma, ki je potekal med 2. in 3. septembrom. Izkušeni govorci z različnih področij so razpravljali o načinih, kako pospešiti iskanje zelenih rešitev. Med njimi tudi Rok Vodnik, član uprave Petrola in predsednik sveta zavoda CER. Obenem pa je bil v sklopu foruma podpisan partnerski sporazum med CER in Fundacijo monaškega princa Alberta II., ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov.

V času, ko globalna ekološka kriza prevzema dnevno poročanje svetovnih medijev, so se strokovnjaki na 14. Blejskem strateškem forumu spraševali, kako se spopasti z izzivi, ki pestijo sodobno družbo. Izkušeni govorci z različnih področij so razpravljali o načinih, kako pospešiti iskanje zelenih rešitev v transportu, gradbeništvu, infrastrukturi, prehrambni industriji in gospodarstvu ter politiki nasploh.

Rok Vodnik, član uprave Petrola, predsednik sveta zavoda CER je v pogovoru izpostavil: »Trajnostni razvoj je središče poslanstva in poslovnega modela skupine Petrol. Kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in državah JV Evrope smo protagonist pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti, prihrankov CO2, deleža obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. Dejstvo je, da postajajo pritiski strank, konkurentov in zaposlenih oz. celotne družbe za preoblikovanje gospodarstva v bolj zeleno vedno močnejši. Prizadevamo si za aktivno sooblikovanje novih smernic in trendov v gospodarstvu, razvijamo in spodbujamo zelene tehnologije ter sledimo novim disruptivnim inovacijam, ki uvajajo nove tržne in vrednostne zakonitosti ter bistveno spreminjajo dinamiko trga, način delovanja podjetij, industrije in navad potrošnika. Naš cilj je zagotavljati učinkovite in okoljsko manj obremenjujoče rešitve, ki bodo zagotavljaje visoko kakovost bivanja.«

CER in Fundacija monaškega princa Alberta II. podpisala partnerski sporazum

Prisotni na forumu so se strinjali, da podnebni izzivi predstavljajo tudi priložnost za vzpostavljanje novih partnerstev. V tej luči je CER s Fundacijo monaškega princa Alberta II. podpisal partnerski sporazum, ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov. Podpisali so ga H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II., Rok Vodnik, predsednik zavoda CER, ter Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER.

Namen sporazuma je vzpostavitev učinkovitega sodelovanja na poti do uresničevanja skupnih ciljev ter razvijanje komplementarnih in sinergijskih dejavnosti na področju trajnostnega razvoja. Podpredsednik in izvršni direktor fundacije H.E. Bernard Fautrier je ob tem poudaril: »Ubežati moramo ogljični družbi in se premakniti k bolj trajnostnemu načinu življenja z znižanjem ravni naših vsakodnevnih emisij. Postati moramo še bolj ozaveščeni o možnih rešitvah, ki bodo krojile našo prihodnost.«

Rezultat podpisa omenjenega dokumenta je oblikovanje stalnega odbora za sodelovanje in skrb za mednarodne projekte, ki jih bosta organizaciji skupno podpirali. S podpisom sporazuma si obe organizaciji prizadevata za tehnično, znanstveno in metodološko sodelovanje, ki bo omogočilo združevanje ali izkoriščanje posebnega strokovnega znanja ter izkušenj pri izbiri, spremljanju in ocenjevanju projektov. Prav tako bosta sodelovali pri komuniciranju skupnih vsebin, pripravi skupnih orodij za komunikacijo, kapitalizacijo in razvoj znanja ter pri izmenjavi izkušenj na konferencah, okroglih mizah in simpozijih o temah, ki se nanašajo na glavna področja dejavnosti obeh partneric.

Datum

6.9.2019 0:00

* * *