Na Konferenci komunalnega gospodarstva razpravljali o učinkovitem upravljanju z vodo

Varna oskrba z zdravo pitno vodo. Učinkovito upravljanje z vodo. Komunalne storitve skozi čas. Vrednost vode. Vse to in še več so teme, o katerih se je razpravljalo na Konferenci komunalnega gospodarstva v Podčetrtku, ki je potekala med 19. in 20. septembrom. Med soustvarjalci konference je bil tudi Petrol, s svojimi energetskimi in okoljskimi rešitvami. Predstavili so, kako pomagajo mestom pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, kako vidijo vodni krog in v katerih delih lahko pomagajo s svojimi inovativnimi rešitvami. Ena od tem, katere so se dotaknili, pa je bila tudi informacijska varnost in kritična infrastruktura.


Voda je od nekdaj povezovala ljudi in skozi čas bila eksistencialno pomembna za družbeni razvoj. Poudarek letošnje 9. konference komunalnega gospodarstva je bil na vplivu razvoja komunalnih dejavnosti na sodobno družbo. Upravljanja z vodo ni moč omejiti in na tem področju se prav gotovo izkaže, kako soodvisni smo.


Globlji smisel in obljuba Petrola je izboljševati kakovost življenja vseh deležnikov. Ravno dobro sodelovanje med javnim sektorjem in gospodarstvom je ključnega pomena za razvoj družbe. Na konferenci so bile izmenjane in predstavljene številne dobre prakse. Petrol je predstavil, kako se je skozi čas in v odziv na aktualne trende razvoja transformiral in prilagodil tudi s svojimi poslovnimi modeli. Učinkovito upravljanje z viri in učinkovita raba energija sta ključna za ohranjanje kvalitete življenja, kot tudi našega planeta.


Velik poudarek konference je bil tudi na zanesljivosti oskrbe z vodo, to je namreč ključna storitev, ki je upravičeno pričakovana s strani uporabnikov. Z rastjo urbanih območij se večajo pritiski na vodne vire, ki v povezavi s klimatskimi spremembami predstavljajo resne izzive. Izzive dodatno zaostruje starajoča se vodovodna infrastruktura z visokimi vodnimi izgubami. Potrebni so celoviti pristopi upravljanja in optimiranja sredstev, tako na infrastrukturnem kot na obratovalnem področju. Ključno je, da se te izzive naslovi danes in da se z vodo, kot naravnim virom, učinkovito upravlja.


Skrbno upravljanje z vodo, tako pitno, kot odpadno, postaja najvišja družbena prioriteta, zakonodaja pa vse strožja. Dojemanje odpadne vode se spreminja in zanjo se danes začenja uporabljati termin »uporabljena voda«, kar je pomemben korak pri trajnostnem upravljanju in prehodu v krožno gospodarstvo. V Petrolu smatrajo, da s čiščenjem vode pomembno vplivamo na kakovost in trajnost vodnih virov.


Svet, v katerem živimo danes, je zaznamovan z digitalizacijo in povezanostjo ter soodvisnostjo – tako ljudi, kot podjetij, narave, vse je prepleteno. Skupaj upravljamo z viri, skupaj ustvarjamo in skupaj se razvijamo. Če želimo ohraniti planet za naše zanamce, moramo skupaj nasloviti trenutne izzive in iz tega, kar imamo, narediti največ.

Datum

20.9.2019 14:38

* * *