Petrol in občina Izola podpisala koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje izolske javne razsvetljave

Janez Grošelj, direktor področja Energetski in okoljski sistemi v Petrolu, ter župan občine Izola Danilo Markočič sta v sredo, 28. avgusta 2019, podpisala koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje javne razsvetljave v občini Izola. S tem projektom bo občina svoje javne površine osvetljevala na energetsko učinkovit način in na letni ravni prihranila vsaj 802 MWh električne energije. S tem bo prihranila 425.060,00 kg CO2 letno, ki bi jo prečistilo 20.308 dreves.

Cilja prenove javne razsvetljave v Izoli sta zmanjšanje svetlobne onesnaženosti okolja in hkrati porabe električne energije. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran koncesionar Petrol, vrednost naložbe z DDV pa bo znašala 854.215,95 evrov. Koncesijska pogodba je sklenjena za 15 let.

V projektu bo družba Petrol, kot koncesionar, zamenjala 1.765 energetsko in okoljsko neučinkovitih svetilk z novimi LED-svetilkami, preuredila prižigališča ter opravila protikorozijsko obnovo in barvanje najbolj kritičnih drogov javne razsvetljave. Pogodba med drugim vključuje tudi vzdrževanje sistema javne razsvetljave in dobavo električne energije, pri čemer bo najmanj 40 odstotkov dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije ali visokoučinkovite kogeneracije.

S projektom je zagotovljen prihranek električne energije vsaj 802 MWh na leto, delež neto prihranka koncedenta oziroma občine je 10,5 odstotka. Vse nove svetilke omogočajo samostojno in samodejno nastavitev svetlobnega toka, v praksi to pomeni zmanjšanje svetlobnega toka v času med polnočjo in peto uro zjutraj ter zato dodatno zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Ob tem pa velja izpostaviti še dodatne prihranke električne energije. Vse svetilke bodo usklajene z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, uporabljena pa bo topla bela barva svetlobe tri tisoč kelvinov.

Na novinarski konferenci ob podpisu pogodbe je Janez Grošelj, direktor področja Energetski in okoljski sistemi, povedal: »Občina Izola je danes s partnerjem družbo Petrol naredila nekaj lepega tudi za okolje«. K tem besedam se je pridružil tudi župan občine Izola, Danilo Markočič: »Ta podpis pogodbe prinaša Izoli priložnost, da bomo tudi okolju prijazna občina in ne bomo več onesnaževali okolja s svetlobo, ki jo povzročajo stare svetilke«.

Zakaj projekti javne razsvetljave?

Družba Petrol mestom in regijam na način javno-zasebnega partnerstva pomaga do osvetljevanja javnih površin na energetsko učinkovit način. Z digitalizacijo svetlobne infrastrukture, učinkovita in varčna javna razsvetljava zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, večjo prometno ter splošno varnost, zmanjša rabo energije in s tem zniža okoljske obremenitve ter svetlobno onesnaženost okolja. Petrol mestom in regijam zagotavlja potreben investicijski kapital, kakor tudi pridobljena znanja iz dotičnega področja. Prevzema vsa tveganja ustrezne izvedbe celotnega projekta ter zagotavlja doseganje prihrankov ali drugih pomembnih pogodbenih parametrov, kot sta osvetljenost in odzivni čas odprave napak.

Svetlobna infrastruktura predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov v razvoju koncepta pametnega mesta. V zadnjih letih vloga pametne razsvetljave v mestih in urbanih središčih narašča, saj je učinkovita in pametna razsvetljava eden ključnih gradnikov informatizacije pametnih mest. Svetilke pridobivajo na funkcionalnosti, s tem pa narašča njihov potencial uporabe in povezljivosti.  

Tehnično informacijski sistem Tango

Za zajem podatkov v/blizu realnega časa in njihovo nadaljnjo rabo uporablja, je družba Petrol razvila platformo Tango ter tako mestom, regijam, industriji, javnemu in storitvenemu sektorju ter poslovnim odjemalcem nudi možnosti za ciljno in optimalno upravljanje in vzdrževanje sistemov razsvetljave. Več o sistemu Tango si lahko preberete na tej povezavi.
 

Datum

29.8.2019 15:00

* * *