Petrol kot partner pametnih mest

48sati je konferenca, ki združuje hrvaške župane in podjetnike ter dela skupne korake v smeri razvoja pametnih mest. Letošnja je potekala v Šibeniku, med 27. in 29. novembrom 2019, in na njej je svoje energetske in okoljske rešitve za trajnostni razvoj predstavil tudi Petrol. Konference se je udeležilo več kot 500 udeležencev.

Financiranje javnih projektov predstavlja velike izzive za mesta in lokalne skupnosti, zato morajo ta, v izogib povečevanju javnega dolga, iskati nove načine sodelovanja in nova partnerstva. Mesta namreč želijo vlagati v infrastrukturo, ohranjati nivo kakovosti storitev za prebivalce ter obenem še izboljševati svoje storitve, da so čim bolj prilagojene potrebam pametnih uporabnikov. Uporabni primeri in poslovni modeli, ki mestom omogočajo, da čim več tveganj prenesejo na zasebne partnerje, so bili predstavljeni na letošnji konferenci 48sati, kjer je bil prisoten tudi Petrol. »Mesta se vse pogosteje odločajo za to obliko sodelovanja, saj na tak način prenesejo tveganja na zasebnega partnerja, ne povečujejo svojega zadolževanja, hkrati pa pridobijo dolgoročnega in zanesljivega partnerja. Partnerstva, ne glede na lokacijo in državo, vedno gradimo z lokalnimi podjetji,« je povedal Miran Jug, član uprave Petrol d.o.o. Zagreb.

Petrol s celovitimi rešitvami za mesta zagotavlja neprekinjeno upravljanje petih področij, ki so za mesta ključnega pomena: energija, stavbe, infrastruktura, vodni krog in mobilnost. Znotraj teh področij se lahko mesta odločijo za različne kombinacije storitev, s projekti pa je Petrol prisoten že v več kot 80 mestih v regiji. S projekti prenove javne razsvetljave v regiji so na primer izvedli že več deset energetsko učinkovitih prenov sistemov javne razsvetljave. Iz tega naslova ustvarjajo znatne prihranke električne energije in stroškov ter obenem zmanjšujejo emisije CO2 preko 7.000 ton letno. Veliko aktivnosti se izvaja na področju e - mobilnosti, kjer so postavili številne e–polnilnice, tako na avtocestah, kot v mestnih središčih in na drugih strateško pomembnih točkah. Dobra polnilna infrastruktura je pogoj za razvoj e - mobilnosti.

Plaftorma Tango omogoča prijazna in uporabna mesta

Trajnostni razvoj, čista obnovljiva energija in zmanjševanje ogljičnega odtisa so teme, ki so na vrhu agende marsikaterega mesta, ki vlaga v svoj prihodnji, pametni razvoj. Petrolova želja je pomagati mestom, da so čim prijaznejša in uporabna za svoje uporabnike, zato so za njihove rešitve razvili tudi lastno IOT/OT platformo Tango. Tango zbira, preverja in obdeluje veliko količino podatkov, omogoča napredno podatkovno analitiko in strojno učenje ter omogoča optimalno načrtovanje in vodenje energetskih in okoljskih rešitev, ki jih ponuja Petrol. S svojo prilagodljivostjo zelo približa uporabnikom pametnih mest, namreč omogoča prilagodljivost in pretvorbo podatkov v uporabne informacije, iz katerih lahko sprejemajo zanesljive in hitre odločitve. 

Datum

29.11.2019 0:00

* * *