Petrol sodeluje s študenti Fakultete za elektrotehniko

Pomembnost sodelovanja s fakultetami in bodočimi intelektualci se zaveda tudi Petrol. Zato v ta namen že tretje leto zapored v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani razpisuje magistrske teme ter s tem odpira vrata do novega znanja in izkušenj. Najboljše magistrske naloge so tudi nagrajene. Razglasitev letošnjega prejemnika priznanja je bila v sredo, 12. decembra 2019, obenem pa je bila to priložnost še za predstavitev novih magistrskih tem.

Letošnje leto so se za ustvarjanje magistrskih tem, pod mentorstvom Fakultete za elektrotehniko na univerzi v Ljubljani in Petrola, odločili štirje študenti, eden izmed njih pa je v sredo, 12. decembra, prejel posebno priznanje za najboljšo magistrsko nalogo. Priznanje je prejel Jovancho Grozdanovski, podelil pa mu ga je Gašper Artač, vodja Centra upravljanja energij v Petrolu in obenem somentor magistrske naloge. »Študentom, ki sodelujejo z nami, omogočimo, da raziskujejo nova področja, ki so zanimiva tako za njih kot tudi za nas, obenem pa je vsakemu posamezniku zanimivo početi nekaj, kar bo dejansko vpeljano v industriji. Fakulteta da študentu en spekter, mi drugega, skupek tega pa je optimalna kombinacija,« še doda Artač.

Kako pa sodelovanje vidi letošnji prejemnik priznanja? »Petrol je veliko podjetje in to predstavlja veliko prednost. Vse, kar ustvariš, ni delo posameznika, ampak skupine. Obenem pa so vsi zaposleni pripravljeni priskočiti na pomoč ter ti s svojim znanjem in izkušnjami svetovati,« pove Grozdanovski.

To pa ni edino sodelovanje Petrola s Fakulteto za elektrotehniko. Z njimi sodelujejo tudi preko evropskih projektov – Compile in X Flex. »X-Flex je projekt, ki smo ga začeli oktobra letos in kjer se bo pogledalo različne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, kako elektriko shranit v drug energent in obenem omogočit prenos v drugih bolj primernih trenutkih. Predvsem pa tovrstno prožnost izkoristiti na trgu z električno energijo,« predstavi Tomi Medved, s Fakultete za elektrotehniko, Laboratorij za energetske strategije. Projekt bo trajal štiri leta, del finančnih sredstev pa bo krila Evropska unija. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 6 držav, med njimi so trije slovenski partnerji. Projekt ima štiri pilotne lokacije, dve sta locirani v Sloveniji – Luče in Ravne na Koroškem. »Lokacija Luče bo dobila nadgradnjo projekta Compile, predvsem se bomo osredotočili na upravljanje s prožnostmi. Na Ravnah na Koroškem pa bomo testirali drug sistem, in sicer kako z obnovljivimi viri energije proizvajati toploto,« še doda Artač.

Predstavitev novih magistrskih tem

Datum

12.12.2019 0:00

* * *