Vzdrževalci in serviserji na terenu: za nas omogočajo nemoteno delovanje kritične infrastrukture

Te dni so v Petrolu poleg prodajalcev na prodajnih mestih v stiku s strankami tudi ekipe vzdrževalcev in serviserjev na terenu, ki prihajajo iz sektorja Tehnologija ter sektorja Energetske in okoljske rešitve v javnem in komercialnem sektorju ter v industriji in večstanovanjskih stavbah. Njihovo delo nam je manj vidno, kot tudi manj znano, a v razmerah koronavirusa je njihova požrtvovalnost še toliko bolj nujna izpostavitve in zahvale. V mislih imamo vse Petrolovce, ki delajo na kritični infrastrukturi, ki mora, tudi po navodilih države, prebivalcem zagotavljati nemoteno oskrbo z energenti.

In kdo so ekipe vzdrževalcev in serviserjev, ki delo opravljajo zavzeto kljub strahu, da bodo zboleli sami ali v svoje domove prinesli virus in tako ogrozili svoje najbližje, in si prav zato tudi oni zaslužijo naš poklon?

V Petrol Tehnologiji imamo tri servisne službe. Za vzdrževanje skladišč, avtocistern, aeroservisov in razvoz KOEL, za meritve in okolje, in za vzdrževanje tehnološke opreme - bencinskih servisov in elektro polnilnic. Vodijo jih Gregor Mihevc, Aleksander Letnar in Aleš Modic. »Največjo grožnjo izpostavitve možnosti okužbe s koronavirusom imamo v skladišču na Terminalu instalacija Srmin, v Luki Koper, kjer se na tankerskem terminalu gibljejo ljudje iz vsega sveta. Zato imamo tu najstrožja pravila gibanja v izogibanju stikov. Enako je tudi na samem skladišču na katerega dnevno vstopajo tudi tuji vozniki, predvsem iz Italije,« poroča Gregor Mihevc. Aleksander Letnar poudari: »Največ požrtvovalnosti te dni živi ekipa metrologije in ekipa za vzdrževanje bencinskih servisov. V prvih dveh tednih so brez prekinitve in dobesedno na glavo, noč in dan delali, da smo sestavili in postavili zaščitne pregrade na prodajne pulte vseh prodajnih mest. Z deli pa zdaleč niso zaključili, saj dnevno vzdržujejo opremo in zagotavljajo njeno varno delo.« Aleš Modic ga dopolni: »Sodelavci so optimistični, pripravljeni na delo, razumejo, da mora oskrba potekati nemoteno. Vzdrževalna dela, na merilnih napravah na bencinskih servisih, smo v trenutnih razmerah omejili le na nujne intervencije. Del sodelavcev je tako od aprila dalje že na čakanju.«

Tudi v Energetskih rešitvah imamo več servisnih služb. Peter Oter, vodja servisne ekipe energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju: »Ker so hoteli, športni centri, javni zavodi, vrtci, šole ipd. zaprti, se soočamo z manjšim številom objektov v upravljanju, in s tem posledično manjšim obsegom dela. Po drugi strani pa upravljamo s kritično infrastrukturo, to so zdravstveni domovi in bolnišnice, daljinska ogrevanja in čistilne naprave. Zato so servisne ekipe na terenu v manjšem številu. Delo izvajajo na način, da se čim bolj omejuje stike, da so na terenu zgolj po eden, kjer je izjemoma nujno pa po dva servisna inženirja. Na teren gredo le, če je servis nujen, rednih vzdrževalnih pregledov trenutno ne izvajamo.« Jaša Žižek Fuis, vodja tima upravljanja čistilnih naprav pove: »Nemoteno delovanje 6 večjih in 52 malih čistilnih naprav - slednje se nahajajo na naših bencinskih servisih in skladiščih goriv, zagotavlja celotna ekipa zaposlenih na čistilnih napravah. Delajo rotacijsko, ravnajo se po vseh zaščitnih ukrepih, izvajajo pa samo vsa nujna popravila.«

Energetske rešitve v industriji in večstanovanjskih stavbah izvajajo servisno podporo v zaokroženem gospodarskem območju (ZGO) v Štorah, kjer na pretakališču utekočinjenega naftnega plina (UNP) sprejemamo avtocisterne iz Italije, in na Ravnah na Koroškem, kjer v skladišču tehničnih plinov poteka sprejem in izdaja ter nujna popravila na čistilni napravi in pri zunanjih strankah. Simon Jernej Čanžek, vodja tima v Štorah: »Oskrba z UNP poteka nemoteno, tudi dobava iz Italije. Ravnamo se po varnostnih ukrepih, ki veljajo za skladišča, izvajamo pa samo vsa nujna vzdrževalna dela.« Iztok Pšeničnik, vodja tima na Ravnah na Koroškem: »Ekipe delajo izmenično, za zagotavljanje nemotene oskrbe industrije na ZGO Ravne in ogrevanja mesta. Izvajamo samo nujna vzdrževalna dela, z izjemo dveh čistilnih naprav, ki zahtevata redne preglede, meritve in ostala opravila, s čimer zagotavljamo redno obratovanje. Pri delu vsi upoštevamo vsa varnostna navodila in sledimo cilju izvajanja dela brez stikov.«

Petrolovec v osebni zaščitni opremi v času koronavorusa pri sestopu iz tankerja.

Datum

2.4.2020 11:00

* * *