Praznujemo svetovni dan čebel

Danes, 20. maja 2020, praznujemo že tretji Svetovni dan čebel, ki so ga na slovenski predlog razglasili Združeni narodi. V dneh, ko sta odgovoren odnos do narave in čim večja samooskrba s hrano še posebej pomembna, je namreč prav, da se zavedamo pomembnosti teh drobnih bitij tudi za naš obstoj.  

Letošnje praznovanje svetovnega dneva čebel poteka pod naslovom “Bee Engaged” (Angažiraj se za čebele), saj opozarja, kako pomembna za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev je angažiranost držav, organizacij in civilne družbe, pa zasebnega sektorja, kmetov in čebelarjev ter vsakega posameznika. 

Zato smo še posebej ponosni, da smo v Petrolu del čebelje zgodbe. Skrb za širše družbeno okolje je namreč rdeča nit na vseh področjih delovanja skupine Petrol, zato je odgovornost do družbenega okolja, v katerem poslujemo, vgrajena v samo bistvo našega delovanja.  

S čebelami za biotsko raznovrstnost skrbimo tudi v Petrolu 

Pred dvema letoma smo tako medse sprejeli pet čebeljih družin, ki so nov dom dobile na Petrolovi terasi v 14. nadstropju naše poslovne stavbe v Ljubljani.  

Čebelnjak Petrolova poslovna stavba

V posameznem Petrolovem panju domuje od 30.000 do 40.000 čebel, v sezoni nabiranja pa tudi do 50.000. Glede na lokacijo naše poslovne stavbe čebele pridelujejo gozdni med. S svojo potjo do bližnjih obronkov parkovnih nasadov in gozdov skrbijo za opraševanje in zdravo plodnost zelenega ekosistema.  

In kako je bilo s čebelami v času trajanja epidemije?

"Čebelarstvo je samotarska dejavnost, tako da karantena ni bistveno vplivala na vsakdanje življenje nas in čebel," razloži Gorazd Trušnovec, ki skrbi za Petrolove urbane delavke. "V tem obdobju smo čebelam predvsem omogočali dovolj prostora v panjih za njihov buren spomladanski razvoj. Ena od petih čebeljih družin, ki so ob toplih aprilskih dnevih lepo napredovale, nas je vseeno prehitela in se odločila, da bo rojila, torej se je razdelila na dvoje in s polovico čebel v gruči zapustila panj, vendar smo ob hitrem obvestilu varnostne službe poskrbeli tudi za to, sicer povsem naravno situacijo."

Zagotavljanje trajnostnega razvoja 

Ker smo čebelam odprli dom na Petrolovi terasi, smo postali del projekta Čebelja pot v mestu Ljubljana, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbi za dobrobit čebel v mestu.  

“Zavedamo se, da so čebele in drugi opraševalci zelo pomembni za zagotavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva in prehransko varnost,” ob tem pove Marta Svoljšak Jerman, direktorica Trajnostnega razvoja, kakovosti in varnosti v Petrolu. 

Datum

20.5.2020 9:00

* * *