75 let Petrola

Petrol je bil ustanovljen 12. maja 1945 z izdajo odločbe jugoslovanske vlade o ustanovitvi Državnega petrolejskega podjetja Jugopetrol s sedežem v Beogradu. Podjetje je takoj po ustanovitvi odprlo podružnice v vseh republikah, dve leti pozneje pa je vsaka postala samostojno podjetje, tako tudi Jugopetrol Ljubljana. Prvi direktor je bil Franc Malavašič, prvi poimensko znani poslovodja bencinskega servisa pa Matevž Kepic (15. 7. 1945). Zasedanje prvega delavskega sveta je potekalo 15. septembra 1950, januarja 1951 je sledilo sprejetje prvih internih pravil podjetja. Leta 1953 se je Jugopetrol Ljubljana preimenoval v Petrol Ljubljana in pridobil registracijo za uvoz naftnih derivatov.  Prvi pravi bencinski servis, kot ga poznamo danes, je bil zgrajen v Solkanu pri Novi Gorici. Obratovati je začel 15. januarja 1953. Do konca leta 1960 je Petrol Ljubljana tako štel 31 bencinskih servisov, leta 1960 pa se je z odprtjem prve restavracije v Čatežu začel ukvarjati tudi z gostinsko dejavnostjo. Vpogled v poslovno leto 1974 pokaže impresivne številke: 230 bencinskih servisov, 13 skladišč, 6 gostinskih obratov, 5 avtomobilskih negovalnic, 2 trgovini in 2 motela.


Hiter in dinamičen razvoj je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja tudi od Petrola zahteval stalno prilagajanje delovanja tržnim razmeram in drugim okoliščinam. Tako se je sčasoma iz tipično trgovske organizacije preoblikoval v energetsko, katere glavna značilnost je bila skrb za enakomerno oskrbo Slovenije z nafto, naftnimi derivati in zemeljskim plinom. Poleg širjenja ponudbe dodatnega asortimana sta poslovanje Petrola zaznamovali še dve večji prelomnici. Leta 1986 smo kljub težavam pri oskrbi na bencinskih servisih začeli ponujati neosvinčen bencin. V približevanju kupcem pa smo leta 1986 uvedli tudi samopostrežbo.


Petrol se je po osamosvojitvi prestrukturiral v sestavljeno podjetje. Kot delniška družba se je v sodni register vpisal 24. decembra 1996, delnica Petrola pa je začela na Ljubljanski borzi kotirati 5. maja 1997. Z izgradnjo najsodobnejšega kemijskega laboratorija leta 1997 v Zalogu v Ljubljani pa smo naredili korak naprej v preverjanju skladnosti goriv in drugih naftnih proizvodov ter proizvodnji izdelkov lastnih blagovnih znamk. Skrb za okolje in trajnostni razvoj se začne potrjevati s prejemom standarda ISO 14001.


Z ustanovitvijo podjetja ElektroPetrol je postal Petrol leta 2001 trgovec z elektriko. Leta 2003 je v uresničevanju vizije spreminjanja v energetski koncern sledila ustanovitev podjetja Petrol Energetika, ki je nastalo s prevzemom podjetij Energetika Ravne in Energetika Štore. Naslednji prelomni dogodek se je zgodil v letu 2010, ko je Petrol na področju dejavnosti trgovanja z električno energijo prodajo elektrike razširil še do končnih uporabnikov – gospodinjstev. Z vstopi na tuje trge – konec leta 2010 je Petrol s 441 bencinskimi servisi prisoten že na osmih trgih – postaja Petrol vedno pomembnejši regionalni igralec.


Konec marca 2020 je skupina Petrol poslovala preko 509 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 109, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10. S celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbimo za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. Naš globlji smisel in obljuba je izboljševati kakovost življenja.

Več o zgodovini Petrola: TUKAJ!


Petrol, vse najboljše!
 

Datum

18.6.2020 8:00

* * *